مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 30 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

وضعیت زلزله خیزی گستره ایران

گسلها نوعي ساختار خطي، همراه با جابهجايي هستند كه بر تحولات زمينساختي و همچنين تكوين حوضههاي ساختاري – رسوبي ايران اثر در خور توجه داشتهاند. از اين ميان، اثر گسلهاي طولي عمده، همزمان با جنبشهاي كوهزايي كاتانگايي (پركامبرين پسين) به مراتب بيشتر است.

روند اين گسلها در بيشتر جاها با روندهاي زمينساختي مربوط به چينخوردگي كاتانگايي همخوان است و در راستاي شمالي – جنوبي قرار دارد، ولي روندهاي شمال باختري – جنوب خاوري (روند زاگرس) نيز گزارش شده است. جدا از دو روند گفته شده. روند سومي در راستاي شمال خاوري – جنوب باختري، بر گسلهاي ايران حاكم است، به گونهاي كه سه امتداد اصلي (شكل 9-1) قابل تشخيص است (نوگل سادات، 1978) .
   1-
جهت شمال باختري – جنوب خاوري كه با امتداد زاگرس، زون سنندج – سيرجان، كمان ماگمايي اروميه- بزمان و البرز باختري هم روند است.

   2- جهت شمال خاوري – جنوب باختري كه با امتداد البرز خاوري، گودال كوير بزرگ موازي است
   3-
روند شمالي – جنوبي، كه با جهت يافتگي لوت و تمام مناطق خاور گسل نايبند و شمال بزمان، مشخص است.
  
گسلهاي ياد شده، به طور عموم مرز واحدهاي ساختاري – رسوبي مختلف ايران را تشكيل ميدهند و با فعاليت خود، موجب تغييرات عمده در رخسارههاي سنگي، ستبراي رسوبات به ويژه تحولات زمينساختي (ماگماتيسم، دگرگوني، شدت و الگوي چينخوردگي 000) ميشوند و لذا، شناخت آنها از نظر زمان تشكيل، فعاليتها، تأثير آنها بر زمينشناسي ايران و لرزهزمينساخت بسيار ضروري است.

در این بخش پاورپوینت وضعیت زلزله خیزی گستره ایران در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • گسل هاي ايران
 • ويژگيهاي عمومي گسلهاي ايران
 • گسلهاي زون زاگرس 
 • گسل دورود
 • گسل نهاوند
 • گسل گارون
 • گسل صحنه
 • گسل مرواريد
 • گسل پيرانشهر
 • گسل كازرون
 • گسل دنا (دينار)
 • گسل ميناب
 • گسل اردَل
 • گسل  زردكوه
 • گسل آغاجاري
 • گسل مارون
 • گسلهاي ايران مركزي 
 • گسل دورونه (گسل كوير بزرگ)
 • گسل بينالود
 • گسل ميامي (شاهرود)
 • گسل ترود و انجيلو
 • گسل كلمرد
 • گسل پشتبادام
 • گسل دهشير (نايين – بافت)
 • گسل گلباف (گوك)
 • لرزه خیزی ایران
 • نقشه تحلیل خطر لرزه‌ای ایران

 

تعداد اسلاید: 46

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 5.91 مگابایت