مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 27 فروردین 1403
دسته بندی آموزشی
2 بهمن 1398
5850 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 آموزش بارگذاری فایل در سایت شهرنگار و کسب درآمد

شهرنگار بستری برای تامین و اشتراک دیتای تمامی رشته های مرتبط با مطالعات شهری-منطقه ای است. یکی از بسترهایی که شهرنگار برای کاربران فراهم می کند فضایی رایگان برای اشتراک و یافته های محققان، دانشجویان و علاقه مندان این حوزه است. این افراد می توانند فایل های و یافته های خود را به صورت رایگان در راستای تروج و نشر دانش در اختیار سایرین بگذارند که شهرنگار این بستر را فراهم می کند. همچنین کاربران می توانند از محل فروش فای های خود کسب درآمد نمایند. در فیلم آموزشی زیر فرآیند بارگذاری فایل در سایت شهرنگار و کسب درآمد در ان به آموزش داده شده است.

(0.00)

آموزش بارگذاری فایل در سایت شهرنگار و کسب درآمد

آموزش بارگذاری فایل در سایت شهرنگار و کسب درآمد

شهرنگار بستری برای تامین و اشتراک دیتای تمامی رشته های مرتبط با مطالعات شهری-منطقه ای است. یکی از بسترهایی که شهرنگار برای کاربران فراهم می کند فضایی رایگان برای اشتراک و یافته های محققان، دانشجویان و علاقه مندان این حوزه است. این افراد می توانند فایل های و یافته های خود را به صورت رایگان در راستای تروج و نشر دانش در اختیار سایرین بگذارند که شهرنگار این بستر را فراهم می کند. همچنین کاربران می توانند از محل فروش فای های خود کسب درآمد نمایند. در فیلم آموزشی زیر فرآیند بارگذاری فایل در سایت شهرنگار و کسب درآمد در ان به آموزش داده شده است.