مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 7 بهمن 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش روش های وزن دهی به شاخص ها

 

وزن دهی یکی از گامهای مهم در مسائل تصمیم گیری چند معیاره است.در وزن دهی مشخص می شود که اهمیت معیارهای پژوهش از دید پاسخ دهندگان به چه میزان است. از بین روشهای فوق روش AHP و روشهای تقریبی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. روش های دیگری نیز نظیر روش بهترین بدترین (BWM) و روش SWARA که از روشهای جدید تصمیم گیری چند معیاره هستند برای وزن دهی به عوامل استفاده می شوند.

 

محتوای محصول:

روش های تقریبی وزن دهی:

میانگین حسابی

میانگین هندسی

میانگین سطری

میانگین ستونی

روش های دقیق وزن دهی:

روش آنتروپی

 

نوع فایل pdf

حجم فایل 2.5 مگابایت