مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پاورپوینت انتقال حقوق توسعه (TDR)

رشد و توسعه و افزایش جمعیت و تراکم در شهرها باعث تمایل توسعه گران براي استفاده بیش از پیش از اراضی شهري و درنتیجه فشار روز افزون به فضاهاي باز و اراضی کشاورزي شده است، در نتیجه دستیابی به روشی کارآمد براي حفظ منابع طبیعی ضروري به نظر می رسد.

مالکان زمین دارای مجموع های ازحقوق شامل حق استفاده، حق اجاره دادن، حق رهن، حق واگذاری و حق توسعه ملک خود هستند. به هریک از این حقوق بعنوان یک عنصر جداگانه نگریسته می شود که میتواند از ملک جدا شده و بعنوان یک کالا فروخته شود.

در این بخش پاورپوینت انتقال حقوق توسعه (TDR) در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مفهوم  TDR
 • مفهوم حقوق توسعه (Development Rights)
 • تعریف TDR
 • نحوه انتقال حق توسعه
 • هدف اصلی TDR
 • مفاهیم و چارچوب نظری رویکرد TDR
 • مناطق رسال
 • افزایش تراکم با TDR
 • بانک TDR
 • شاخص ها و مؤلفه هاي مدل TDR
 • نکات کلیدی در موفقیت یک برنامه TDR
 • برنامه ریزی TDR
 • مزایای بهره گیری از برنامه TDR
 • مشکلات TDR
 • پیشینه
 • تجارب جهانی
 • نمونه موردی : کاربرد انتقال حقوق توسعه( TDR) بعنوان ساز و کارتحقق پذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)
 • نمونه موردي : انتقال حقوق توسعه اراضی کشاورزي شهر بابلسر
 • فرایند تدوین الگوي نظري کاربست نظام انتقال حقوق توسعه شهري

 

تعداد اسلاید: 76

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 4.67 مگابایت