کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 31 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طرح مجموعه شهری اصفهان

 

از آن جایی که محدوده فیزیکی شهرها ، هیچ گاه پاسخ گوی طرح های شهری نیستند و این موضوع در رابطه با شهرهای بزرگ و محدوده های عملکردی آنها مشهود تر است در حال حاضر نیز طرح مجموعه شهری تهران تهیه و تصویب شده است و شهرهای شیراز ، مشهد و تبریز نیز در مرحله تهیه طرح مجموعه شهری قرار دارند . در طرح منطقه شهری ، شهر مرکزی است برای مجموعه ای از سکونت گاه های پیرامون که با هم ارتباط فیزیکی بسیاری دارند .

بدین سبب ، طرح مجموعه شهری اهداف زیر را دنبال می کند :

  • سامان دهی اسکان جمعیت در آینده .
  • آرایش شبکه شهری و روستایی از زمین .
  • هدایت و کنترل استفاده از زمین .
  • اسکان گروههای کم در آمد ( سامان دهی حاشیه نشینی )
  • بهبود نظام مدیریت شهری ( بر مبنای مدیریت مجموعه ).

با در نظر داشتن اهداف نامبرده ، طرح مجموعه شهری در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰ تا ۱/۵۰۰۰۰ تهیه می شود .

شرح کامل گزارشات فایل به شرح زیر می باشد:

جلد اول معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری

جلد دوم مطالعات پایه محیط طبیعی

جلد سوم مطالعات پایه محیط زیست و منابع آب

جلد چهارم مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت

جلد پنجم مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی

جلد ششم مطالعات پایه جمعیتی

جلد هفتم مطالعات پایه اقتصادی

جلد هشتم مطالعات پایه حمل و نقل

جلد نهم مطالعات پایه فضایی-کالبدی

جلد دهم مطالعات پایه زیرساخت ها

جلد یازدهم مطالعات پایه مدیریت فضا

جلد دوازدهم تحلیل و تبیین ساختار اقتصادی جمعیتی و اجتماعی

جلد سیزدهم تحلیل و تبیین ساختار فضایی-کالبدی

جلد چهاردهم تحلیل و تبیین ساختار فضایی-کالبدی2

جلد پانزدهم تحلیل و تبیین ساختار مدیریت

جلد شانزدهم مبانی برنامه ریزی و طراحی برنامه راهبردی

جلد هفدهم تدوین طرح: منطقه بندی پیشنهادی کاربری زمین و فضا

جلد هجدهم تدوین طرح: نظام های فعالیت مدیریت و اجرای طرح

جلد نوزدهم تدوین طرح ضوابط و مقررات منطقه بندی کاربری زمین

 

 

نوع فایل pdf

حجم فایل 318

سال تهیه طرح 1392