مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 1 مهر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  طراحی شبکه های معابر شهری

 

تحلیل ظرفیت راهها مبتنی بر روابط تجربی مانند رابطه سرعت-تردد و تردد-دانسیته می باشد که قبلا بحث شدند.

در مورد سایر راهها مانند راههای دوخطه، راههای چند خطه دو بانده و یک بانده، بسته به مورد قطعه اصلی راه یا تقاطع عامل بحرانی ظرفیت می باشند.

یک تقاطع موقعی عامل بحرانی بشمار می رود و بعبارت دیگر ظرفیت یک قطعه یا پیوند موقعی بوسیله تقاطعات دو انتهای آن تعیین می شود که تقاطع پیوستگی جریان ترافیکی را مختل نموده و جریان در طول پیوند به یک جریان ناپیوسته   (Interrupted Flow) تبدیل شود. در اینصورت ظرفیت پیوند توسط ظرفیت تقاطعات دو انتهای آن تعیین می شود (مانند بسیاری از خیابانهای واقع بین تقاطعات کنترل شده و کنترل نشده شهری)

تعاریف مختلفی برای ظرفیت از سوی افراد و نهادهای مختلف ارائه شده است.

ظرفیت- بیشترین تعداد وسایل نقلیه ای که عبور آنها ظرف مدت یک ساعت، با کیفیت معین ترافیک، از یک مقطع یا طول یکنواختی از راه امکان پذیر می باشد.

ظرفیت حداکثر یا مطلق- بیشترین تعداد وسایل نقلیه ای که عبور آنها ظرف مدت یک ساعت بدون ایجاد راهبندان ولی در بدترین کیفیت ترافیک، از یک مقطع یا طول یکنواختی از راه امکان پذیر می باشد.

ظرفیت طراحی- ظرفیتی است که همیشه برای طراحی انتخاب می شود. راهها را بر اساس ظرفیت حداکثر آنها طرح نمی کنند زیرا کیفیت ترافیک در این وضعیت معمولا پذیرفته نیست چون رانندگی در این شرایط دشوار و توام با خستگی و استرس خواهد بود. بنابر این ظرفیت همیشه از ظرفیت حداکثر کمتر است.

ظرفیت زیست محیطی- که نه بر اساس تون راه در عبور ترافیک موتوری، بلکه با توجه به رعایت شرایط حداقل زیست محیطی اطراف راه تعیین می شود. (مثلا طراحی خیابانهای محلی بر مبنای ظرفیت زیست محیطی آنها انجام می شود.

در این بخش پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری Urban Road Network / ظرفیت اجزای شبکه معابر شهری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • تعریف ظرفیت یک راه
 • تعریف ظرفیت یک راه در یک جریان پیوسته
 • تشریح وضعیت کیفی ترافیک در سطوح سرویس مختلف در یک آزادراه
 • تشریح وضعیت کیفی ترافیک در سطوح سرویس مختلف در معابر شهری
 • نرخهای تردد سرویس حداکثر در سطوح سرویس مختلف برای آزاد راههای با سرعت طرح مختلف
 • کیفیت ترافیک مبنای طراحی
 • ظرفیت طراحی آزادراهها و بزرگراهها بر مبنای آئین نامه طراحی راههای شهری ایران
 • تعدیل ظرفیت طرح داده شده برای  شرایط ایده آل با استفاده از فاکتورهای تعدیل
 • ضرائب تعدیل عرض هر خط و فاصله جسم تا لبه سواره رو (F1)
 • ضرائب تعدیل معادل سواری و کامیون (ETٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ)
 • ضرائب تعدیل معادل سواری اتوبوس (EBٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ) و محیط شهری(F3)
 • محاسبه تعداد خطوط لازم برای آزادراه و بزرگراه
 • مقادیر ظرفیت عملی (حجم ترافیک حداکثر در ساعت اوج) پیشنهاد شده برای خیابانهای دو طرفه شهری
 • مقادیر ظرفیت عملی (حجم ترافیک حداکثر در ساعت اوج) پیشنهاد شده برای خیابانهای یکطرفه شهری

 

تعداد اسلاید: 31  

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 1.29 مگابایت