مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 4 بهمن 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 اثر تغییر آب و هوا بر توریسم

 

مفهوم تغييراقليم

تغييراقليمي عبارت است ازتفاوت مشخص ومعني داربين مقاديرميانگين درازمدت يك متغير اقليمي ازقبيل دما،رطوبت ،باد،فشار،ساعات آفتابي،تشعشع خورشيدي و...

 تغيير اقليم تغيير، متوسط شرايط جوي در يك مكان يا ناحيه خاص مي‌باشد.

تشخيص تغييرات اقليمي از تغييرپذيري اقليم بخصوص در اقليم‌هاي فصلي شديداً مشكل است.

تغيير پذيري اقليمي تفاوت‌هاي ميان ميانگين حالت‌هاي جوي از همان نوع است.

ميزان متوسط درجه حرارت زمين بايد15درجه سلسيوس باشدولي اين ميزان درقرن گذشته حدود6/0درجه افزايش داشته است

صنعت جهانگردي يكي ازمهمترين فعاليتهاي جهان معاصر است.

هرساله درسطح جهان7/1ميلياردجابجايي صورت مي گيردكه هزينه آن 600ميليارد دلاراست .

دانشمندان پيش بيني كرده اندكه صنعت توريسم درقرن جاري به مهمترين صنعت بشري تبديل شود.

آنچه تاكنون معمول بوده است توريست متكي برطبيعت به دنبال هواي خنك درتابستان وهواي آفتابي درزمستان است.كه درهر دو مورد متكي بر اقليم است.

 اثر تغییر آب و هوا بر توریسم شامل نقش توریسم در انتشار گازهای گلخانه ای و اثر تغییر اقلیم بر آسایش گردشگران

اثر غیر مستقیم تغییر اقلیم بر گردشگری از طریق تغییر شرایط زیست محیطی و اثر اقلیم در تغیرر جاذبه ها

اثر توریسم برمحیط زیست

اثر واکنش های محیطی در برابر تغییرات اقلیم

در این بخش  پاورپوینت  اثر تغییر آب و هوا بر توریسم در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مفهوم تغييراقليم
 • تغييراقليم چيست؟
 • دلايل تغييراقليم
 • 1-دلايل طبيعي تغييراقليم
 • 2-دلايل تغييراقليم كه به اعمال انسان مربوط مي شود
 • سناریوهای اقلیمی
 • نتایج حاصل از تغییرات اقلیمی
 • 1-تاثيرتغييراقليم بربارندگي:
 • 2-تاثير تغييراقليم بر منابع آب
 • 3-تاثيرتغييراقليم بركشاورزي
 • 4-تاثيرتغييراقليم برزيست بومها(جانوران وگياهان)
 • 5-تاثيرتغييراقليم براقيانوسهاودرياها
 • 6-تاثير تغييراقليم برسلامتي انسان
 • تغييراقليم و توريسم
 • تغییرا ت فصلی شاخص های اقلیم توریستی
 • اثر تغییراقلیم بر توریسم
 • اثر تغییر آب و هوا بر توریسم شامل نقش توریسم در انتشار گازهای گلخانه ای و اثر تغییر اقلیم بر آسایش گردشگران
 • اثر غیر مستقیم تغییر اقلیم بر گردشگری از طریق تغییر شرایط زیست محیطی و اثر اقلیم در تغیرر جاذبه ها
 • اثر توریسم برمحیط زیست
 • اثر واکنش های محیطی در برابر تغییرات اقلیم
 • اثر آب و هوا بر سرمایه های طبیعی
 • اثر آب و هوا روی سرمایه های انسانی
 • نواحی توریستی با احتمال آسیب پذیری بالا
 • اثر تغییر آب و هوا روی مناطق کوهستانی
 • بلایای طبیعی و توریسم
 • آثار مستقیم بلا یای طبیعی
 • آثار غیرمستقیم بلا یای طبیعی
 • توریسم ورزشی و تغییرآب و هوا
 • نقش توریسم در آب و هوا
 • سیاست های تعدیل آب و هوا (راهکارهای پیشنهادی)
 • کاهش مصرف سوختهای فسیلی
 • افزایش کارایی انرژی
 • استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر
 • ترسیب کربن

 

تعداد اسلاید:  139

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 31.6 مگابایت