مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 29 شهریور 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

SWOT

 

( Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats)

فرايند شناسايي بررسي و ارزيابي متغير هاي موثر و بالقوه داخلي و محيطي را تجزيه و  تحليل SWOTگويند.

 برگرفته از اين لغات مي باشد: swot واژه

به معني قدرت ها strengths : S

به معني ضعف ها Weaknesses : W

به معني فرصت هاopportunities: o

به معني تهديد ها Threats : T

محققان الگوهاي متفاوتي را براي شناسايي همه ي عوامل (چه موثر و چه غير موثر) بر فعاليت هاي يك محيط،سازمان يا سيستم ارائه نموده اندكه بيشتر با عناوين تجزيه و تحليل قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهديد ها يا سوات به كار برده اند.

يك سيستم همواره تحت تاثير يك سري عوامل درون سيستمي و برون سيستمي مي باشد كه در اين ميان برنامه ريزي بلند مدت يا استراتژيك يك سيستم متاثر از فرايند تعامل آن عوامل دروني با محيط بيروني است و بنابراين پيش بيني وضعيت آينده نقشي اساسي در فرايند موفقيت سيستم دارد.

تجزيه و تحليل سوات يكي از ابزار هاي استراتژيك تطابق قوت و ضعف درون سيستمي با فرصت ها و تهديد هاي برون سيستمي است.

تجزيه و تحليل سوات  تحليلي منظم براي شناسايي اين عوامل و تدوين برنامه بلند مدت كه بهترين تطابق بين آنها را ايجاد نمايد ارايه مي دهد.

از اين ديد گاه اين الگو يك برنامه ريزي بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهديدات را به حداقل ممكن مي رساند.

مدل سوات براي كليه سيستم ها، سازمانها اعم از دولتي، خصوصي درشرايط رقابتي وغيررقابتي براي كليه سطوح ملي صنعت، سازمان ، براي پيشنهاد راهكارهاي بقا و تعامل با عوامل محيطي و در نهايت براي تهيه برنامه هاي بلند مدت كاربردجدي دارد.

در این بخش پاورپوینت مدل سوات در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • تعریف و اهمیت تکنیک SWOT
 • قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای یک سازمان چه می باشند؟
 • شناسایی منابع قوت و قابلیت های رقابتی
 • شناسایی منابع ضعف و ناکارایی های رقابتی
 • استفاده از روش  swot شامل 2 مرحله اصلي مي باشد:
 • 1/  شناخت عوامل دروني(نقاط قوت وضعف) وعوامل بيروني(فرصت و تهديد) از طريق تشكيل جدول
 • 2/  توليد استراتژي از داخل جدول
 • مراحل ارزيابي وضع موجود از روش swot
 • 1/  تهيه فهرست نقاط قوت
 • 2/  تهيه فهرست نقاط ضعف
 • 3/  تهيه فهرست فرصتها
 • 4/  تهيه فهرست تهديدها
 • 5/  مقايسه نقاط قوت و فرصتها ي موجود
 • 6/  مقايسه نقاط قوت و تهديد هاي موجود
 • 7/  مقايسه نقاط ضعف و فرصتهاي موجود
 • 8/  مقايسه نقاط ضعف و تهديد هاي موجود
 • شناخت و تحليل محيط داخلي / خارجي
 • 1 – چه فرصتهاي محيطي(خارجی) عمده اي براي ما وجود دارد ؟
 • 2 – با چه تهديدهاي عمده خارجي مواجه هستيم ؟
 • 3 – نقاط قوت عمده داخلي ما چه مواردي است ؟
 • 4 – ضعفهاي عمده داخلي ما چه هستند ؟
 • الف) عوامل بيروني
 • فرصت ها : O
 • فرصت O):)
 • تهديد ها: T
 • تهدید (T)
 • ب)عوامل دروني
 • قوت ها: S
 • نقطه قوت  (S)
 • ضعف ها W :
 • نقطه ی ضعف (W)
 • اولويت بندي كردن نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها
 • اولويت بندي كردن نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلي)
 • اولويت بندي كردن فرصتها وتهديدها (عوامل خارجي)
 • استراتژي هاي SO یا ناحیه ی یک - استراتژيهاي تهاجمي
 • استراتژي هاي ST یا ناحیه ی دو - استراتژيهاي اقتضايي
 • استراتژي هاي WOیا ناحیه ی سه - استراتژيهاي انطباقي
 • استراتژي هاي WTیا ناحیه ی چهار - استراتژي هاي تدافعي
 • جدول بهبود استراتژی سوات
 • تکنیک سوات برای طراحی شهری
 • سرفصلهاي پيشنهادي منطبق بر امور شهري جهت تعيين نقاط قوت و ضعف – فرصت و تهديد
 • نمونه هاي از تهيه جدول swot در طرح برنامه 5 ساله شهرداري خمين
 • نمونه هاي از تهيه جدول swot در طرح جزيره كيش

 

 

تعداد اسلاید:  89 (شامل 3 فایل پاورپوینت به همراه مثال و مراحل اجرا)

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 6.42 مگابایت