مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 18 اسفند 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش نرم‌افزار سوپر دسیژن (Super decision)

 

نرم‌افزار سوپر دسیژن (super decision) یکی از نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره مختص روش‌های AHP و ANP می‌باشد. سوپر دسیژن نرم‌افزار تصمیم‌گیری است که بر اساس دو روش تصمیم‌گیری چند معیاره کار می‌کند. سوپر دسیژن فرآیند سلسله‌مراتب تحلیلی (AHP) و فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) را پیاده‌سازی می‌کند. این نرم‌افزار از قابلیت‌های زیادی برخوردار است. روش AHP به روش تحلیل سلسله مراتبی و روش ANP به روش فرایند تحلیل شبکه معروف هستند. این نرم‌افزار قابلیت ایجاد ماتریس اولیه، ماتریس وزن‌دار و سوپر ماتریس حد دار را دارد. همچنین قابلیت تحلیل حساسیت مدل را نیز دارا است. در این آموزش به طور کامل با طریق رسم مدل‌های  AHP در این نرم‌افزار می‌پردازیم. با حل مثال کامل این  روش را شرح داده، مقایسات زوجی را ایجاد می‌کنیم و به تجزیه و تحلیل مدل می‌پردازیم.

  • معرفی نرم‌افزار
  • مثال AHP
  • ایجاد CLUSTER (خوشه‌ها)
  • ایجاد NODE
  • ارتباط بین گره‌ها
  • سوپر ماتریس
  • مقایسه دودویی میان خوشه‌ها و نودها
  • وزن معیارها و گزینه‌ها و نرخ ناسازگاری
  • تعیین وزن نهایی گزینه‌ها

 

نوع فایل PDF

حجم فایل: 3.98