مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 31 شهریور 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اهداف زیر را دنبال می کند:

« بهبود كمي و كيفي مسكن در پهنههاي حاشيهنشين »

« افزايش توان اقتصادي ساكنان پهنههاي حاشيهنشين »

« بهبود شرايط اجتماعي ـ فرهنگي در مناطق حاشيهنشين »

«افزايش كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات عمومي و ايجاد تعادل در توزيع آنها »

« بهبود وضعيت حمل و نقل در پهنههاي حاشيهنشين »

« ارتقاء كيفيت محيط زيست مناطق حاشيهنشين »

« بهبود تصوير ذهني شهروندان و ساكنان از پهنههاي حاشيهنشين »

« تقويت و ارتقاء نقش ستاد توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي در مديريت امور شهري و خدماتي پهنههاي حاشيهنشين »

« ارتقاء نقش و جايگاه ساكنان پهنههاي حاشيهنشين در نظام تصميمسازي و تصميمگيري امور شهري پهنههاي مزبور »

« تقویت و کمک به رشد و فعالیت بیشتر CBO های تشکیلشده»

در این بخش پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مراحل انجام مطالعات
 • بخش نخست) تعیین محلات فقیرنشین با استفاده از شاخصهای زیر امکان پذیر میگردد
 • شاخصهای جمعیتی
 • شاخصهای اجتماعی و اقتصادی
 • شاخصهای طبیعی و زیست محیطی
 • مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی
 • محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی
 • تشریح محلات فرودست وگونه شناسی
 • گونه حاشیه نشین شمال شهر
 • گونه حاشیه نشین جنوب شهر
 • پویائی شناسی اهالی محل
 • شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین
 • برگزاری گروههای گفتمان
 • اهداف طرح
 • «بهبود كمي و كيفي مسكن در پهنههاي حاشيهنشين»
 • طرحها و اقدامات مربوط به هدف «افزايش توان اقتصادي ساكنان پهنههاي حاشيهنشين»
 • «بهبود شرايط اجتماعي ـ فرهنگي در مناطق حاشيهنشين»
 • «افزايش كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات عمومي»
 • «ارتقاء كيفيت محيط زيست مناطق حاشيهنشين»
 • «بهبود تصوير ذهني شهروندان و ساكنان از پهنههاي حاشيهنشين»
 • «تقويت و ارتقاء نقش ستاد توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي در مديريت امور شهري و خدماتي پهنههاي حاشيهنشين»
 • پروژه های اجرایی (احداثی) اسکان غیر رسمی

 

تعداد اسلاید: 144

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 13.9 مگابایت