مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 مهر 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نقشه شیپ فایل کیفیت آب چاه های شهرستان سیب و سوران

 

کیفیت آب چاه های کشور در نمونه گیری سال 1390 بر پایه موارد زیر صورت گرفته است و بصورت داده مکانی با فرمت شیپ فایل تهیه شده است. لیست زیر نمونه موارد اندازه گیری شده از چاه های مورد بررسی در شهرستان سیب و سوران است:

در این شیپ فایل موارد مهمی از کیفیت آب چاه های موجود چون CI- CO3-EC-HCO3-K-MG-NA-NO3-PH-SAR-SO4-TDS-TH  اندازه گیری شده است. این منبابع آبی بر حسب ایستگاه و محل مورد اندازه گیری بر مبنای برداشت، نوع برداشت: چاه عمیق، قنات، نیمه عمیق مشاهده ای و غیره دسته بندی شده است.

اطلاعات موجود در شیپ فایل حاضر عبارتند از:

  • محل چاه شامل نام شهرستان، محل دقیق و نام چاه
  • نوع چاه (عمیق یا نیمه عمیق، قنات)
  • مختصات دقیق UTM چاه
  • اطلاعات کیفیت آب چاه های موجود از قبیل  CI- CO3-EC-HCO3-K-MG-NA-NO3-PH-SAR-SO4-TDS-TH

جدول زیر نمونه ای از جدول مشخصات لایه های موجود برداشت شده در نرم افزار ارک جی ای است برای صحت اطلاعات و توصیف دقیق ویژگی های محصول لایه جی ای اس شیپ فایل کیفیت آب چاه های اندازه گیری شده است.

 

سال تهیه فایل: 1390

تعداد چاه های نمونه برداری شده: 22

نوع فایل: شیپ فایل و اکسل

حجم فایل: 387 کیلوبایت

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سیب و سوران، اینجا