کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 31 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شیپ فایل بلوک آماری سال 1395 منطقه 6 شهر تهران

بلوک آماری به مجموعه‌ای از ساختمان‌های به‌ هم‌پیوسته (يا ساختمان‌ها و زمين‌های به‌هم‌پیوسته) اطلاق می‌شود كه از همه طرف به معابر عمومی (كوچه، ميدان، خيابان و …) يا عوارض طبيعی (رودخانه، کوه، ترانشه و …) محدود شده باشند. داده‌های بلوک آماری که توسط مرکز آمار ایران تهیه می‌گردند با توجه به مزیت‌هایی که دارند می‌توانند به ‌عنوان لایه‌ای مبنایی برای تكميل و توسعه سيستم ثبت كاداستر شهری (LIS) مورد استفاده قرار گیرند.

همانطور که می‌دانید، مهم‌ترین ابزار جهت مدیریت کارآمد در هر زمینه‌ای وجود اطلاعات و بالاخص داده‌های مکانی می‌باشد. اداره كاداستر نیز به ‌منظور ايجاد يك نظام ثبتی حقوقی منظم و كارآمد، نيازمند داشتن نقشه‌های بلوكی و بسيار دقيق است. این نقشه‌ها توسط دفتر نقشه و اطلاعات مكانی مركز آمار ايران تهیه شده و هرسال در سطح استان‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرند. این داده‌ها علاوه بر این که نیاز مرکز آمار ایران را مرتفع می‌سازد، می‌تواند برای استفاده در ارگانها و بخشهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی به داده و اطلاعات آنها از ضروریات مطالعات، برنامه ­ریزی و مدیریت شهری است.

بنابراین شیپ فایل بلوک آماری منطقه 6 شهر تهران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به همراه فایل راهنمای اکسل آن  ارائه می گردد.

فایل حاضر حاوی اطلاعات خانوار و مسکن در 113 فیلد آماری به شرح زیر می باشد:

جمعیت کل

جمعیت مرد

جمعیت زن

تعداد کل خانوار  

جمعیت مرد -  0 تا 4 سال

جمعیت مرد -  5 تا 9 سال

جمعیت مرد -  10 تا 14 سال

جمعیت مرد -  15 تا 19 سال

جمعیت مرد -  20 تا 24 سال

جمعیت مرد -  25 تا 29 سال

جمعیت مرد -  30 تا 34 سال

جمعیت مرد -  35 تا 39 سال

جمعیت مرد -  40 تا 44 سال

جمعیت مرد -  45 تا 49 سال

جمعیت مرد -  50 تا 54 سال

جمعیت مرد -  55 تا 59 سال

جمعیت مرد -  60 تا 64 سال

جمعیت مرد -  65 تا 69 ساله

جمعیت مرد -  70 تا 74 ساله

جمعیت مرد بیشتر از 75 سال

جمعیت زن -  0 تا 4 سال

جمعیت زن -  5 تا 9 سال

جمعیت زن -  10 تا 14 سال

جمعیت زن -  15 تا 19 سال

جمعیت زن -  20 تا 24 سال

جمعیت زن -  25 تا 29 سال

جمعیت زن -  30 تا 34 سال

جمعیت زن -  35 تا 39 سال

جمعیت زن -  40 تا 44 سال

جمعیت زن -  45 تا 49 سال

جمعیت زن -  50 تا 54 سال

جمعیت زن -  55 تا 59 سال

جمعیت زن -  60 تا 64 سال

جمعیت زن -  65 تا 69 ساله

جمعیت زن -  70 تا 74 ساله

جمعیت زن بیشتر از 75 سال

جمعیت 6 ساله و بیشتر

جمعیت 6 ساله و بیشترباسواد

جمعیت 6 ساله و بیشتربی سواد

مرد 6 ساله و بیشتر

مرد باسواد

مرد بی سواد

مرد وضع سواد اظهار نشده

زن 6 ساله و بیشتر

زن باسواد

زن بی سواد

زن وضع سواد اظهار نشده

جمعیت محصل داخل کشور

جمعیت مرد محصل داخل کشور

جمعیت زن محصل داخل کشور

جمعیت محصل خارج کشور

جمعیت مرد محصل خارج کشور

جمعیت زن محصل خارج کشور

زن داراي همسر

زن بي همسر براثرفوت

زن بي همسر براثرطلاق

زن هرگز ازدواج نكرده

زن حداقل یکبار ازدواج کرده

زن اظهارنشده حداقل یکبار ازدواج کرده وضع زناشویی

زن اظهارنشده وضع زناشویی

مرد داراي همسر

مرد بي همسر بر اثرفوت

مرد بي همسر براثر طلاق

مرد هرگز ازدواج نكرده

مرد حداقل یکبار ازدواج کرده

مرد اظهارنشده حداقل یکبار ازدواج کرده وضع زناشویی

مرد اظهارنشده وضع زناشویی

جمعیت 10 ساله و بیشتر

جمعیت 10 ساله و بیشترمرد

جمعیت 10 ساله و بیشترزن

جمعیت شاغل مرد

جمعیت شاغل زن

جمعیت بیکار مرد

جمعیت بیکار زن

وضع فعالیت کد 5 (محصل)

وضع فعالیت کد 6 (خانه دار)

وضع فعالیت کد 7 ( دارای درآمد بدون کار)

وضع فعالیت کد 8 (سایر)

وضع فعالیت اظهار نشده

کل مهاجران

ملکی عرصه واعیان/اعیان

رهن/استیجاری

سایر

اظهارنشده

تعداد کل واحد مسکونی معمولی

واحد مسکونی آپارتمانی

واحد مسکونی غیر آپارتمانی

چادر، کپر، آلونک، زاغه و..

محل سکونت سایر

اظهار نشده نوع واحد مسکونی

مساحت کمتر از 50

مساحت 75-51

مساحت 80-76

مساحت100-81

مساحت 150-101

مساحت 200-151

مساحت 300-201

مساحت500-301

مساحت 501+

مساحت اظهار نشده

نوع اسکلت فلزی  

نوع اسکلت بتون آرمه

نوع اسکلت سایر

نوع اسکلت اظهار نشده

مصالح آجر و آهن

مصالح آجر و چوب

مصالح بلوک سیمانی

مصالح تمام آجر یا سنگ و آجر

مصالح تمام چوب

مصالح خشت و چوب

مصالح خشت و گل

مصالح سایر

مصالح، اظهار نشده

 

فرمت فایل: shp

فرمت بسته: zip

 سال: 1395

جم فایل: 1.05 مگابایت.

 

نکته قابل توجه: فیلدهای آماری مذکور به صورت جوین شده به شیپ فایل بلوک آماری منطقه در اختیار کاربران قرار گرفته است. بنابراین کاربران عزیز می توانند با باز کردن شیپ فایل در نرم افزار GIS و باز کردن جدول توصیفی آن (Attribute Table)، آمار را مشاهده نمایند. فایل اکسل راهنمای عنوان فیلدهای آماری نیز جهت استفاده کاربران، در پک داده  ارائه شده قرار گرفته است.