مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 7 مهر 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

سازماندهی های فرم و فضا در معماری و شهرسازی

تیترها

ارتباطات فضایی، فضایی در درون یک فضا، فضاهای متداخل، فضاهای مجاور، فضاهایی که با یک فضای مشترک به هم مرتبط میشوند، سازماندهی های فضایی.