مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 6 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

ساخت و بافت شهر در دوران ماد

تیترها

تاریخ شکل گیری حکومت مادها، بافت کلی و معماری شهر، ویژگی شارهای مادی، ویژگی شهرهای مادی، سازمان فضایی و تبلور کالبدی، محوطه ها و تپه های تاریخی باقی مانده از مادها،نتیجه گیری