مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 6 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

مقایسه داده های رستری و وکتوری | تفاوت داده برداری و رستری | داده رستری | داده برداری

 

برای آنکه بتوانیم عوارض سطح زمین را نمایش دهیم از یک سری مدل های نمایش به صورت مفهومی استفاده میکنیم. با استفاده از این مدل ها است که نقشه ها شکل می گیرند. به طور کلی دو مدل برای نمایش عوارض سطح زمین در GIS وجود دارد.