مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 29 شهریور 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

این روش نخستین بار در سال  1990براي درجه بندي 130کشور جهان از نظر توسعه انسانی به نام شاخص توسعه انسانی توسط دفتر عمران سازمان ملل به کار گرفته شده است.

برنامة عمران سازمان ملل الگويي براي درجه بندي نواحي از لحاظ توسعه يافتگي کالبدی- انساني به کار برده که هم از الگوهاي رسمي استفاده شده در سطح جهاني است و هم اينکه با قابليت گسترش و جايگزيني در فضاهاي مورد برنامه ريزی در مقياس هاي مختلف و متنوع، قابل اجراست .همچنين، اين مدل از جمله مدل هايي است که در تعيين الگوي استقرار شبکة سکونتگاهي، ميزان شكاف موجود بين استان ها و نوع محدوديت، میزان و نوع نابرابری، سطح برخورداری، توسعه یافتگی، و برنامه ریزی ناحیه ای از اهميتی ويژه برخوردار است.

مدل موريس ، با استفاده از اطلاعات در دسترس براي هر واحد سکونتگا هي، جايگاه توسعه يافتگي هر واحد را بر حسب هر کدام از شاخص هاي انتخابي مشخص مي کند و در نهايت ، با استفاده از روش تحليل شاخص توسعه ، ميانگين مجموع شاخص ها را به گونه اي ساده و اما درخور توجه تعيين میکند؛ و سپس ، به رتبه بندي سکونتگاه ها مي پردازد.

روش موريس از كاربردي ترين روش هاي برنامه ريزي ناحيه اي به شمار مي رود كه ضمن ساده تر بودن روش كار با آن، بسياري از كارآيي هاي مدل هاي اسكالوگرام و تاكسونومي را نيز به همراه دارد. در اين روش، با به كارگيري انواع متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، مي توان به درجه بندي و سپس، طبقه بندي سكونتگاه ها پرداخت، مكان هاي مركزي را مشخص كرد و نيز جايگاه توسعه يافتگي هر واحد را در ميان واحدهاي ديگر تعيين نمود.

در اين روش ، نکتة مهم اين است که بايد شاخص هاي به کار گرفته شده هم سو يا هم جهت باشند. ضريب شاخص توسعة موريس بين صفر تا صد نوسان دارد که هر چه به صد نزديکتر باشد، سطح توسعه يافتگي بيشتر است .

اگرچه شاخص هایی مثل HDI و PQLI در ابتدا با شاخص های کلی مثل امید به زندگی و سطح سواد مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش ها و تکنینک های مبتنی بر آنها دارای این قابلیت است که تصمیم گیرنده می تواند تعداد شاخص های مورد استفاده در مسئله پیش رویش را افزایش دهد و این افزایش محدودیت خاصی ندارد.

در این بخش پاورپوینت شاخص کیفیت فیزیکی زندگی شاخص توسعه يافتگي موريس (ضريب ناموزون موريس)در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • شاخص توسعه انساني
 • معیارها و شاخص‌های تشکیل دهنده  HDI
 • محاسبه شاخص توسعه انساني
 • شاخص كيفيت فيزيكي زندگي
 • مزايا و معايب شاخص كيفيت فيزيكي زندگي
 • مزایا و معایب PQLI
 • محاسبه شاخص كيفيت فيزيكي زندگي
 • معرفی مدل موریس
 • تعمیم روش موریس
 • مراحل روش موریس
 • شاخص های مشابه یا جایگزین

 

تعداد اسلاید:  15

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 704 کیلو بایت