مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

شهرها سيستم هاي بسيار پيچيد ه اي مملو از عدم قطعيت مي باشند كه نيروها و عوامل مختلفي توسعه آنها را تحت تأثير قرار مي دهند. به منظور درك بهتر از سيستم شهر روش هاي تحقيقاتي علمي متنوعي به عنوان پشتيبان تصميم گيري تحت عنوان شبيه سازي و مد لسازي مورد استفاده قرار گرفته اند. با همين منظور (درك سيستم شهر )، روش هاي سنتي آماري مدل سازي قادر به توصيف دقيق فرآيند توسعه پيچيده شهري نمي باشند، لذا روش هاي جديد مدل سازي مانند ماشين هاي سلولي موج جديدي در اين زمينه پديد آورده اند.

CA برای اولین بار توسط استانیسلاو اولام و ون نیومن در دهه 40 میلادی به عنوان چارچوبی برای کشف بنیان و منطق زندگی مطرح گردید ، به گونه ای که می توان گفت منطق سلولی (Cellular) را اولام و مفهوم ماشین خودکار (Automata) را نیومن بیان نمودند.

ماشین های سلولی ، سیستم های پویایی را در بر می گیرند که از لحاظ زمان و مکان گسسته باشند .

CA ها ساختارهای انتزاعی هستندکه امکان مطالعه و بررسی سیستم های پیچیده را به صورت مجازی فراهم میکنند و هم چنین موجب می شوند که سیستم های پیچیده به صورت مدل های ریاضی بر روی یک صفحه تصویر شوند و رفتار عمومی قوانین اتخاذ شده را در فضایی ساده شده مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

کاربرد های CA

شبیه سازی مسائل اجتماعی, شبیه سازی برنامه ریزی کاربری زمین,  شبیه سازی برنامه ریزی حمل و نقل, شبیه سازی مسائل اقتصادی, شبیه سازی برنامه ریزی مدیریت بحران و...

در این بخش پاورپوینت ماشین سلولی / مدل های کمی در شهرسازی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • ماشین های سلولی
 • کاربرد های CA
 • مفاهیم اولیه در مدل CA
 • پایه CA
 • نمودار درخت قواعد تحول در مدل های CA
 • قوانین تحول در ماشین های سلولی
 • رابطه بین وضعیت اولیه سلول, وضعیت نهایی سلول و قوانین پتانسیل تغییر
 • قوانین حل تعارض
 • مثال
 • استفاده از مدل CA در مدلسازی رشد شهر Salonica
 • مدلسازي مصنوعي شهر
 • قوانين به كار رفته در مرحله اول الگوريتم ‍CA
 • شبیه سازی رشد شهر بر اساس الگوی Moore and circular-like neighborhoods
 • قوانين به كار رفته در مرحله دوم الگوريتم ‍CA
 • وضع موجود
 • روند توسعه
 • پیش بینی مدل برای توسعه آتی
 • مزایای اصلی CA در مدلسازی شهری
 • ضعف های مدل CA شهری
 • جهات اصلی توسعه آتی CA
 • منابع

 

تعداد اسلاید:  31

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 2.09 مگابایت