مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 7 آبان 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز )

معرفی بنا

-  نام بنا :
     خانه صلح جو
 - مـوقعيـت بنـا :
      تبريز, خيابان تربيت, كوچه كرباسي, پلاك 27 .
  - شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي  بنـا :
     اين بنا يكي از خانه هاي قديمي موجود در بافت تاريخي شهر تبريز مي باشد كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان ( كلكته چي ) يكي از تجار معروف چاي اين شهر بوده است.
    خانه شامل دوحياط اندروني وبيروني ميباشد.ورودي اصلي اين بنا از كوچه فرعي منتهي به كوچه كرباسي است  كه پس از گذر از يك هشتي از طريق دو دالان وارد  طنبي بخش اندروني و حياط  بخش بيروني مي شود وپس از    ورود به اين حياط از طريق وروديهاي جداگانه وارد فضا هاي مختلفي از جمله زيرزمين هاي  چهار طرف ساختمان  و  طنبي ها و اتاقهاي جانبي و دسترسيهاي فضاهاي طبقه فوقاني مي شود.
    اين مجموعه جزء نادر مجموعه هايي است كه حياط بيروني آن درهرچهارطرف داراي فضاهاي معماري ميباشد ازجمله اين فضاها مي توان به سه طنبي دراضلاع شمالي,جنوبي و غربي مي باشدكه هرطنبي داراي ورودي مستقل       و دوگوشواراست كه درطبقه فوقاني اين گوشوارها دو اتاق باوروديهاي مستقل از فضاهاي پايين  به چشم مي خورند.
 -  نـوع مـالكيـت بنـا :
     مالكيت بنا خصوصي است كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان و مالك فعلي آن آقاي صلح جو مي باشد.

- قـدمت بنـا :

    احداث بنا را بر طبق شواهد معماري موجود و نمونه آجركاريهاي آن به دوره قاجاري نسبت مي دهند.

 - نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

     اين بنا داراي كاربري مسكوني بوده است كه در حدود 30 سال متروك وخالي از سكنه مانده است.وكاربري  فرهنگي يا مسكوني براي آن پيشنهاد مي شود.

     طراح بنا هر قسمتي از بنا را بوسيله يك ورودي مجزا از ساير بخشها جدا نموده است. در اين خانه بخشهاي   مختلف طبقات ( همكف, اول و زيرزمين ) داراي اختلاف ترازهايي نسبت به همديگر كه گاه تا 1/5  متر ميرسد مي باشد.

     زيرزمين ضلع غربي بنا داراي خصوصيات بارزتري از ساير زيرزمينهاست و داراي الگوي شكم دريده با حوض  سنگي به فرم بيضي شكل مي باشد. حياط بيروني ساختمان نيز داراي حوضي سنگي در مركز حياط مي باشد.آب انبار اين بنا در ضلع شرقي حياط بيروني قرار دارد.

 - تـزئينـات بكـار رفتـه :

      الف : نماهاي آجري با طرحهاي مختلف و سنتوري هاي بالاي پنجره هاي در برخي از فضاها.

      ب : زيرزمين بخش غربي ساختمان داراي تزئينات گچبري بالاي دربها و تزئينات ساده گچي بر روي سقف.

- اقـدامـات انجـام شـده :

      حدود 30 سال است كه اين خانه به حالت متروك و خالي از سكنه باقي مانده است.

در این بخش پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مقدمه
 • فصل اول: تاریخچه شهر تبریز
 • موقعیت جغرافیائی تبریز
 • مطالعات اقلیمی 
 • آب و هوا و اقلیم
 • حرارت
 • بارش
 • وزش باد
 • فشار هوا
 • تابش نور خورشید
 • مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
 • زمین لرزه
 • جداول
 • چهار زلزله مهم تبريز
 • نتيجه گيري
 • فصل دوم :  شناخت و معرفی بنا
 • استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن
 • مسکن
 • معرفی بئا
 • مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو
 • دسترسی شرق بنا
 • دسترسی شمالی بنا
 • موقعیت شهر تبریز و بنا
 • پلان و تصاویر بنا
 • دسترسی و ورودی فضاهای داخلی
 • فصل سوم: مبانی نظری
 • مبانی نظری
 • فهرست منابع و ماخذ

 

تعداد اسلاید: 104 

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 12.4 مگابایت