مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 9 بهمن 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 منظر شهری

 

اهمیت منظر شهری از آنروست که کلیت شهر را به مثابه ی یک ”متن“ آشکار ساخته، امکان قرائت و خوانش این متن را فراهم می آورد.

جین جیکوبز در وصف اهمیت خیابان و منظر شهری می گوید: ”به شهر می اندیشید و چه به خاطر خواهد آمد؟ خیابان های آن ، هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشد آن شهر سرزنده و زمانی که خیابان های شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر ملال آور به خاطر آورده خواهد شد“.

اساسا منظر شهری، سطح تماس (Interface) ”انسان“ و ”پدیده شهر“ و از اینرو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تاثیر آن شکل می گیرد.

روند تکاملی مفهوم منظر شهری را در تناظر با الگوهای گوناگون طراحی شهری در قالب 4 الگو می توان صورت بندی کرد:

1.الگوی ”منظر شهری آرایشی/تزئینی“                               (متناظر الگوهای پیش طراحی شهری و طراحی شهری آرایشی)

2.الگوی ”منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور“                   (متناظر الگوی طراحی شهری عملکردگرا)

3.الگوی“منظر شهری ادراکی/زمینه گرا“                             (متناظر الگوی طراحی شهری ادراکی)

4.الگوی“منظر شهری پایدار/هوشمند“                                (متناظر الگوی طراحی شهری پایدار)

 

در این بخش پاورپوینت منظر شهری (مفهوم و اهمیت منظر شهری - چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر) در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • اهمیت منظر شهری
 • سیر تکامل مفهوم و نقش منظر شهری
 • منظرشهری آرایشی / تزئینی
 • ویژگی های عمده منظرشهر کلاسیک
 • ویژگی های عمده منظرشهر رمانتیک
 • منظر شهری عملکرد گرا/ برنامه محور
 • منظرشهری ادارکی/ زمینه گرا
 • منظر شهری پایدار / هوشمند
 • نتیجه گیری
 • ساختار زیبایی شناسی منظر
 • چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
 • چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر
 • نظریه سایمون بل
 • تکنیک سایمون بل
 • نقطه
 • خط
 • سطح
 • حجم
 • ترکیب عناصر
 • تعداد
 • وضعیت
 • جهت
 • سمت و سو
 • اندازه
 • شکل
 • فاصله و وقفه
 • بافت
 • تراکم
 • رنگ
 • زمان
 • نور
 • نیروی بصری
 • سنگینی(ثقل)بصری
 • اهداف طراحی
 • اصول سازماندهی

 

تعداد اسلاید: 51   

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 10.3 مگابایت