مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 6 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

مفهوم توسعه، توسعه صنعتی و مدیریت توسعه شهری

تیترها

مفهوم توسعه، تفاوت توسعه در مفهوم سنتی و پایدار، توسعه صنعتی، ضرورت ها و پیش شرط ها، استراتژی توسعه صنعتی در ایران، مدیریت شهری ، نفش مدیریت شهری در توسعه، نقش دولت در مدیریت،