مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 5 آبان 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 مکتب اصفهان در شهر سازی

صاحب‌نظران نوگرا در اين كه شاه عباس در سال 98-1597/1006، پايتخت صفويه را از قزوين به ميدان نقش‌جهان انتقال داد هم عقيده‌اند. وقتي در منابع ايراني و اروپايي، بررسي دقيقي حاكي از عدم درستي اين اتفاق نظر وجود دارد، پس براي شناخت كامل عملكرد شاه عباس به فرضيه‌اي جديد نياز است. اين فرضيه در تبديل اصفهان از يك مركز شهري به پايتخت حكومتي، دو مرحله را مفروض مي‌دارد و نشان مي‌دهد انگيزه‌هاي شاه عباس فقط در پرتو اصلاحات اقتصادي و سياسي كه او خود متعهد شده بود قابل درك و شناخت است.

با بررسي تعاريفي كه ساختارگرايان دربارة ساختار ارائه مي‌دهند و تركيب نظريات آنها به تعريفي از ساختار اصفهان رسيديم كه مجموعة به هم پيوسته‌اي از مكانها و راهها را دربرمي‌گيرد و در كل شهر امتداد مي‌يابد و كليتي به هم پيوسته ايجاد مي‌كند. ساختاري كه چنين تعريف مي‌شود، تمامي كاركردهاي عمومي شهري كه خصوصيات شكلي مشابهي را نيز دارند، در محدودة شهر دربرمي‌گيرد.

با بررسي تعاريفي كه ساختارگرايان دربارة ساختار ارائه مي‌دهند و تركيب نظريات آنها به تعريفي از ساختار اصفهان رسيديم كه مجموعة به هم پيوسته‌اي از مكانها و راهها را دربرمي‌گيرد و در كل شهر امتداد مي‌يابد و كليتي به هم پيوسته ايجاد مي‌كند. ساختاري كه چنين تعريف مي‌شود، تمامي كاركردهاي عمومي شهري كه خصوصيات شكلي مشابهي را نيز دارند، در محدودة شهر دربرمي‌گيرد.

در این بخش پاورپوینت مکتب اصفهان در شهر سازی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • بررسي روند تحول استخوان‌بندي اصلي شهر اصفهان و قانونمندي‌هاي آن
 • موقعيت استخوان‌بندي در شهر
 • استخوان‌بندي بافت شهري
 • دوره‌ي سلجوقيان تا صفويه
 • اصفهان، پيش از شاه‌عباس
 • تاريخچة‌ شكل‌گيري شالودة شهري اصفهان تا پيش از صفويه
 • دوره‌ي صفويه
 • شكل‌گيري شالودة شهري در دوران صفويه
 • ويژگي‌هاي كالبدي دوره‌ي صفوی
 • اجزاي تشكيل دهنده شالودة شهري
 • قسمتهاي مختلف شالودة شهري اصفهان
 • خصوصيات شكلي شالودة شهر
 • ويژگي‌هاي كاركردي
 • ويژگي‌هاي دسترسي‌ها و آمد شد
 • دروازه‌ها
 • زاينده‌رود
 • عوامل مؤثر در شكل‌گيري شالودة شهري اصفهان
 • نظم آب
 • نظم خاك
 • نظم گياه
 • نظم مقدس
 • تقسيم‌بندي شالودة شهر اصفهان از نظر عملكردي
 • اصول شهر سازی اصفهان
 • اصل سلسله مراتب
 • اصل تمركز
 • اصل عدم تمركز
 • اصل تجمع
 • اصل قلمرو
 • اصل وحدت
 • سادگي و پيچيدگي
 • توازن و تناسب
 • ويژگيهاي كلي
 • تباين فضاها
 • اصل زمان
 • اصل ايجاز
 • نتیجه گیری
 • منابع

 

تعداد اسلاید: 94

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 15.6 مگابایت