مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 14 آذر 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 مبانی نظری زیباشناسی

 • لغت زیباشناختی(استتیک):یونانی است. به معنی ادراک.
 • زیبایی شناسی؛قابلیتی برای درک بهتر اجسام و باعث تغییر در نگرش می گردد.
 • هدف زیبایی شناسی:توضیح چیستی،نحوه درک ما،تحلیل سطوح و گونه های زیبایی.
 • پیدایش دانش زیبا شناسی : دو سده اخیر.قرن18 بیشتر جنبه روانشناسانه گرفت.
 • زیبایی:ریشه آن «زیب».به مفهوم:«زیبنده و برازنده».
 • مفهوم واژه زیبا:«زیبنده،نیکو،خوب،جمیل،صاحب جمال...».
 • تعریف زیبایی در«فرهنگ معین»:نظم وهماهنگی،همراه با عظمت و پاکی در شی.تحریک عقل و تخیل وتمایلات انسان.پدیدآوردن لذت و انبساط.
 • در«فرهنگ فلسفی»:صفتی که در اشیا دیده می شود.ایجادسرور ورضایتمندی در انسان.

نتیجه تعاریف:زیبایی دارای دو ویژگی :

1-بیرونی و دیدنی                     2-درونی و نادیدنی

در این بخش پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • زیبایی شناختی
 • واژه شناسی زیبایی
 • عوامل اساسی زیباشناسی
 • احساس زیبایی
 • ظام زیباشناختی
 • معیارهای اصلی زیبایی در معماری
 • عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی
 • رابطه زیبایی و معماری
 • زیبایی درمعماری
 • مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چهار مکتب زیبایی شناسی معماری
 • زیبایی در فرهنگ در غرب
 • گونه های زیبایی
 • بنیادهای آفاقی  و انفسی زیبایی
 • دیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیبایی
 • زیبایی شناسی در فرهنگ شرق
 • زیبایی از دیدگاه اسلام
 • انواع زیبایی ازنظرمکاتب مختلف
 • منابع

 

تعداد اسلاید: 21  

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 7.33 مگابایت