مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 28 دی 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 مؤلفه های کیفی محیط شهری

»کیفیت محیط« را میتوان یکی از مهمترین دلمشغولیهای دانش طراحی شهری دانست. این امر به گونه ای است که بسیاری از نـظـریـهپـردازان »ارتـقـای کیفیت محیط« را مهمترین وظیفه فعالیت طراحی شهری میدانند. در متون نظری برنامهریزی و طراحی شهری، تعریفهای متعددی از مفهوم کیفیت محیط وجود دارد. این برداشتهای گونا گون، بر اساس زمینه فکری صاحبنظران یا نحوه انتخاب شاخصها از سوی آنها شکل گرفتهاند. بنابراین فقدان تعریفی جامع، دقیق و مورد توافق صاحبنظران از مفهوم کیفیت محیط، یا نحوه انتخاب متفاوت شاخصها از سوی آنها در مبانی نظری طراحی شهری خودنمایی  می کند. این امر میتواند در نتیجه ارتباط یا همپوشانی این مفهوم با مفاهیم مبهم و پیچیده دیگر همچون کیفیت زندگی، قابلیت زندگی و پایداری باشد.

در این بخش پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مؤلفه های عملکردی
 • مولفه زيبايی شناختی
 • مولفه زيست محيطی
 • نفوذ پذيری و حرکت
 • اختلاط (کاربری و فرم )
 • همه شمول گرايی
 • اصول ٧گانه طراحی همه شمول
 • کيفيت عرصه همگانی
 • آسايش اقليمی
 • ايمنی و امنيت
 • سرزندگی و سازگاری قرارگاه رفتاری
 • انعطاف پذيری
 • خوانايی
 • شخصيت بصری
 • حس زمان
 • غنای حسی
 • رنگ تعلق
 • آموزندگی
 • همسازی با طبيعت
 • پاکيزگی محيطی
 • مفهوم توسعه پايدار

 

تعداد اسلاید: 23

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 999 کیلوبایت