مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 مهر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 کیفیتهای موثر در فضای شهری

 

برای دستیابی به یک مکان شهری جذاب، فضا باید به شکل مطلوبی محصور شود و در واقع میتوان گفت نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری، محصوریت است.

عناصر شهری، محله ای و یا واحدهای مسکونی به طور معمول، عناصر محصور کننده فضا میباشند. براساس این اصل، انسان مهمترین رکن فضا محسوب

میشود و فضا باید مقیاس انسانی یابد. این اصل هنگامی نمود مییابد که فضای بین ساختمانها احساس انسانی را برانگیزد.

منظور از تناسب رابطه میان ابعاد مختلف یک فضا یا یک شیء است، رابطهای که از اندازه مستقل است. برای مثال اضلاع یک مربع، مستقل از اندازه واقعی آن مربع دارای نسبت 1 به 1 می باشد

اما مقیاس به رابطه بین اندازه یک فضا یا یک شیء با فضاها یا اشیای اطراف آن مربوط می شود. می توان گفت که یک فضا یا یک بنا در

 مقیاس یا خارج از مقیاس با محیط اطراف خود میباشد. اگر اندازه یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد گفته می شود که آن فضا دارای مقیاس انسانی است. هر فضا به تنهایی ، نه باید خیلی بزرگ باشد که تماس بصری با اطراف ضعیف شود و نه خیلی کوچک و محصور و تنگ که به احساس ترس از مکان دست دهد. انسان

 فضاهای متباین، فضاهایی هستند که از نظر طول، عرض و ارتفاع از یک سو، و عناصر و اجزای محصور کننده از سوی دیگر، با یکدیگر تفاوت دارند.

در واقع باید گفت که ارزش فضاهای متباین در این است که یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده را کاهش میدهد.

ریتم به تکرار منظم یا هماهنگ خطوط،اشکال، فرمها یا رنگها گفته می شود،و شامل نظریه بنیادی تکرار است که به عنوان تدبیری برای سازماندهی فرمها و فضاها در معماری محسوب می شود. تقریبا تمامی انواع بناها از اجزایی تشکیل شده اند که بالطبع تکرار می گردند.

 

در این بخش پاورپوینت کیفیتهای موثر در فضای شهری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

  • محصوریت
  • مقیاس و تناسب
  • تباین
  • توالی
  • سلسله مراتب

 

تعداد اسلاید: 45  

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 5.74 مگابایت