مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 17 اسفند 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش روش های پیش بینی برآورد مسکن

 

در برآورد  مسکن برای یک روستا و یا شهر بایستی  زمان برنامه ریزی ما مشخص باشد که معمولا در طرحهای هادی روستایی  طول دوره طرح  ، دهساله می باشد. و برای همین بایستی جمعیت و خانوار آن محل در طی افق طرح مشخص گردد که  با مشخص شدن تعداد خانوار  در افق طرح و همچنین کمبود واحد مسکونی وضع موجود مبادرت به برآورد مسکن می گردد.

 

محتوای محصول:

  •  روش انبوهه برای برآورد مسکن
  •  روش نرخ سرپرستی برای برآورد مسکن
  •  روش کلی برای برآورد مسکن
  •  روش خام برای برآورد مسکن
  •  روش لجستیک برای برآورد مسکن

 

نوع فایل pdf

حجم فایل 2.5 مگابایت