مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 4 مهر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 سیر تاریخی برنامه ریزی مسکن در ایران

تا اوایل دهه 1330 ، مسکن به عنوان یک مسئله خاص مطرح نبود و فقط به طور مقطعی و در موقعیت های خاص مسئله ساز می شد. اوایل دهه 1330 ، روند چرخش اقتصاد در جهت استقرار صنایع مونتاژ بر ارکان اقتصادی آغاز گردید.

در این زمان مهاجرت از روستا تشویق شد. گسترش آلونک ها و زاغه ها در درون و حاشیه شهرها ، افزایش تراکم جمعیت به ویژه در محله های فقیرنشین ، سکونت در واحدهای مسکونی غیر بهداشتی با حداقل امکانات و فضا ، محیط های نا سالم و پر از بزهکاری در حاشیه ها و محله های کم درآمد ، از جمله مهمترین مسایل و مشکلات بودند.

در دهه 1340 با مطرح شدن مسکن به عنوان یک مشکل ، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی رونق گرفت.

در آغاز سال 1350 قیمت نفت افزایش بی سابقه یافت . این افزایش به رشد سریع صنایع وابسته و مونتاژ و رشد وسیع بخش خدمات منجر گردید و این عامل باعث رشد مهاجرت از روستاها به شهر شد.

با حاد  شدن مشکل مسکن در شهرهای کشور طی دهه 1340 ، توجه دولت در قالب برنامه های 5ساله ( سوم ، چهارم و پنجم ) متجلی شد.

 در این بخش پاورپوینت سیر تاریخی برنامه ریزی مسکن در ایران در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • مسکن در برنامه سوم عمرانی کشور
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه
 • مشکلات مسکن در برنامه
 • مسکن در برنامه چهارم
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه
 • مشکلات مسکن در برنامه
 • مسکن در برنامه پنجم
 • اهداف برنامه
 • خط مشی های برنامه
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه
 • مشکلات مسکن در برنامه
 • برنامه های مسکن پس از انقلاب
 • مسکن در برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی
 • خط مشی های برنامه
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه
 • مشکلات مسکن در برنامه
 • مسکن در برنامه دوم توسعه
 • خط مشی های برنامه
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه
 • مشکلات مسکن در برنامه
 • مسکن در برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور
 • هدف برنامه
 • خط مشی های مهم برنامه
 • ارزیابی عملکرد مسکن در برنامه ( طی چهار سال اول برنامه )
 • مسکن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی
 • بحث و نتیجه گیری از برنامه های قبل و پس از انقلاب
 • منابع

 

تعداد اسلاید: 30

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 2.94 مگابایت