مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 1 آبان 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

دانلود طرح تفصیلی شهر زنجان

 

طرح تفصیلی در حقیقت، تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزیی در مناطق و محلات شهری و طراحی آن‌ها است. در طرح تفصیلی، خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزییات قابل اجرا تعیین می شود. با استفاده از این طرح‌ها می‌توان برنامه‌های مشخص بخش عمومی را تعیین کرد و این برنامه‌ها را کم‌کم و برحسب اولویت در برنامه‌ریزی اجرایی سالیانه شهرداری منعکس کرد. در واقع طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و رفع مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود. طرح تفصیلی طرحی جدا از طرح جامع شهری نیست و در واقع بخشی از آن محسوب می شود، اما محتوای طرح تفصیلی با طرح جامع، در جزییات تفاوت دارد. آنچه در طرح جامع به طور کلی آمده، در طرح محتوای طرح تفصیلی با توجه به تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن شده، به‌طور جزیی مشخص می‌شود. در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه‌های کاربری اراضی، شبکه‌های ارتباطی، مساحت‌ها، سرانه‌ها، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

ضرورت تهیه طرح تفصیلی: برای این ‌که بتوان خطوط کلی طرح جامع را به طرح‌های دقیق قابل اجرا تبدیل کرد، از طرح‌های تفصیلی استفاده می شود. زیرا طرح های جامع، شامل مسایل و راهنمایی‌ها و خط‌ مشی‌های کلی است و به جزییات نمی پردازد. بنابراین، طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع شهری و به منظور انجام برنامه‌های اجرایی تصویب شده، در این طرح صورت می‌گیرد. به این ترتیب، ماهیت غیر قابل اجرای طرح های فرادست، تهیه طرح‌های تفصیلی را ضروری می‌کند، زیرا طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود. به طور کلی، منظور از تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقاء کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

 

طرح تفصیلی زنجان شامل فصول زیر است:

 • ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
 • گزارش تاسيسات و تجهيزات طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • گزارش حمل و نقل طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • گزارش محيطي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • گزارش مرحله پيشنهادي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • گزارش مطالعات كلي در مقياس طرح جامع طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • گزارش وضع موجود طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf

به انضام نقشه های طرح تفصیلی در فرمت pdf

 • نقشه پهنه بندي ضوابطي خاص طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه پهنه بندي ضوابطي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه تقسيمات كالبدي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه شبكه ارتباطي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه كاربري اراضي پيشنهادي طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه كاربري اراضي مصوب طرح تفصيلي شهر زنجان.pdf
 • نقشه موقعيت استقرار خدمات شهري و منطقه اي.pdf

 

سال تهییه: 1385

نوع فایل: pdf

حجم فایل  128.4  مگابایت

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل بلوک آماری سال 1390 این شهر به لینک زیر مراجعه کنید.

شیپ فایل بلوک آماری شهر زنجان اینجا