مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 18 آذر 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

برنامه ریزی مشارکتی_دموکراتیک

 

سر تیتر ها:

مقدمه، مشارکت، دیدگاه های مشارکت، ضرورت مشارکت، برنامه ریزی مشارکتی، مشارکت مردمی در برنامه ریزی، اهداف مشارکت مردمی،انواع مشارکت مردمی، ضرورت مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری