مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 خرداد 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه

 

تصمیم گیری یعنی انتخاب یک راهکاراز بین چند راهکار؛ در « قلمروی مدیریت» نیز تصمیم گیری، از ارکان مهم و اصلی است؛ به طوری که هربرت سایمون، تصمیم گیری را با مدیریت یکی می داند.

گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می دهد. در واقع، آن هاانجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را چیزی جز تصمیم گیری نمی دانند.

نیومن نیز کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم گیری می داند. بنابراین، از دیدگاه این صاحب نظران ، اساس مدیریت سازمان ها،« تصمیم گیری» است.

« تصمیم گیری» را می توان طریقه ی عمل و یا حرکت در مسیر خاصی تعریف کردکه با تأمل و به صورت آگاهانه، از بین روش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است.

تصمیم گیری از وظایف اصلی مدیران به شمار می آید و تحقق اهداف سازمان به کیفیت آن بستگی دارد.

برای تصمیم گیری، قبل از هر چیز، به «اطلاعات » نیاز است.

البته در تصمیم گیری، نه تنها کیفیت اطلاعات، بلکه مقدار اطلاعاتی که که گرد آوری و تحلیل می شود، نیز اهمیت دارد.

تصميم گيري چند هدفه:

در اين مدلهاي تصميم گيري چندين هدف به طور همزمان جهت بهينه شدن مورد توجه قرار مي گيرند. بهترين تکنيک تصميـم گيـري چنـد هـدفه  برنامه ريزي آرماني مي باشد.

تصميم گيري چند شاخصه: در اين مـدلها، انـتخاب يک گـزينه از بـين گـزينه هـاي مـوجـود مد نظـر است.بـه عـبارتي تـصميم گـيري چند شـاخصه به تـصميمات خاصي مانند ارزيابي، اولويت گذاري و يا انتخاب از بين گزينه هاي موجود اطلاق مي گردد.

در این مسایل، تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردو در مورد آن ها، یک نوع اولویت بندی انجام می شود.

علاوه بر گزینه ها، همان طور که از نام تصمیم گیری چند شاخصه بر می آید، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم گیرنده، باید آن را با دقت ، در مسایل خود مشخص کند .این شاخص ها  در ارتباط با هر یک از گزینه ها، مورد بررسی قرار می گیرند.

در این بخش پاورپوینت روشهای تصمیم گیری چند شاخصه در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. بسته آموزشی  حاضر حاوی 3 فایل پاورپوینت از معرفی تا اجرا به همراه مثال می باشد که شامل مباحث زیر می شود:

 • مقدمه
 • مفاهيم تصميم گيري
 • فرايند تصميم گيري
 • مدل هاي تصميم گيري
 • تصميم گيري چند شاخصه
 • حالتهاي تصميم گيري
 • چند معیاره
 • تک معیاره
 • انواع تصميم گيري چند معياره
 • تصميم گيري چند هدفه
 • تصميم گيري چند شاخصه
 • ویژگی های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره
 • مشکلات روش تصميم گيري با شاخصهاي چندگانه
 • مراحل تصمیم گیری چندشاخصه
 • تعيين هدف تصميم گيري
 • تهيه فهرست شاخصهاي تصميم
 • خلاصه كردن شاخصهاي تصميم
 • شناسايي گزينه‌ها/ راهكارها
 • تشكيل ماتريس تصميم گيري
 • تعيين اوزان شاخصهاي تصميم
 • مقايسه گزينه‌ها باشاخصهاي تصميم
 • ارزيابي و انتخاب گزينه نهايي
 • مثال
 • منابع

 

تعداد اسلاید:  175 (شامل 3 فایل پاورپوینت به همراه مثال و مراحل اجرا)

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 3.03 مگابایت