مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 2 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

راهبرد توسعه شهرCDS

تیترها

تعریف cds، تاریخچه در جهان و ایران، الزامات پرداختن به cds، اصول cds، رقابت پذیری، سرمایه پذیری، مدیریت و حاکمیت خوب شهری،چارچوب توسعه راهبردی شهر، چرخه مدیریت راهبردی، اهداف اصلی، حوزه های کلیدی و مورد بحث، ویژگی های مهم، رئوس کلی، تفاوت cds با طرح های جامع و تفصیلی شهری، موفقیت cds ، بروندادها، مراحل انجام، سازماندهی فرایند، نکات کلیدی.