مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 29 شهریور 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

بیابان به اکوسیستم زوال یافته ای اطلاق میگردد که پتانسیل تولید بیولوژیک خود را یا  از دست داده یا درحال از دست دادن است.

ایران  روی کمربند خشک جهان قرار گرفته ( دارای گرمترین ،  خشکترین وشورترین کویرهای جهان)

 • با 2/1 درصد خشکیها  ،4/2 درصد بیابانهای جهان
 • 5/13 درصد خشکیهای جهان و 7/20 درصد مساحت ایران

بیابانهای کشور را از نظر پراکنش مکانی میتوان به دو دسته تقسیم نمود :

بیابانهای داخلی  :

 • دشت های منتهی به رشته کوههای البرز و زاگرس
 • در قسمت های مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی کشور
 • شامل استانهای یزد ، اصفهان، کرمان و فارس و خراسان  و ....
 • در این دسته از بیابانها  رطوبت نسبی پایین ، مقدار بارندگی کم ، پراکنش نامناسب ، تبخیر شدید ، تغییرات دمای شبانه روز زیاد و با بادهای موسمی فرساینده
 • بیابانهای ساحلی :
 •  - بصورت نوار شرقی – غربی با پهنای نابرابر درسواحل      شمالی دریای عمان وخلیج فارس
 • از بندر گواتر درجنوب شرقی تا خوزستان درغرب
 • شامل استانهای هرمزگان و بوشهر و قسمتی از سیستان بلوچستان
 • در این دسته از بیابانها رطوبت نسبی بالا ، تغییرات دمای شبانه روزی و سالانه کم و همچنین متاثر از توده های هوای مرطوب اقیانوس هند

در این بخش پاورپوینت بیابان و بیابان زایی در ایران و مدلهای ارزیابی آن در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. مجموعه آموزشی حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • بیابان
 • بیابانهای کشور را از نظر پراکنش مکانی
 • مساحت بیابانها در ایران
 • بیابانزایی (Desertification)
  بیابانزایی درجهان وایران
 • عوامل بیابانزایی در ایران
 • عوامل محیطی
 • عوامل انسانی
 • وضعیت فرسایش بادی در کشور
 • خسارات ناشی از بیابانزایی درایران :
 • سابقه و عملكرد تثبيت ماسه هاي روان در ايران
 • خلاصه اهم عملکرد تثیبت شن وبیابانزدایی سازمان
 • اهم اقدامات نرم افزاری ( تدوین برنامه و راهبرد های میان  و دراز مدت و...)
 • مناطق تحت تاثیر پدیده بیابانزایی کشور
 • مناطق بیابانی کشور
 • سیاستهای کلان مدیریت مناطق بیابانی ایران
 • اهداف ، خط مشی ها واولویتها دربرنامه چهارم توسعه (88-1384):
 • سياستهاي اجرايي برنامه چهارم توسعه
 • محورهای اساسی برنامه اقدام ملی بیابانزدایی ج.ا.ایران
 • روشها و مدلهای ارزیابی
 • روش مدالوسMEDALUS
 • واسنجی معیارها و شاخص‌های ارزیابی بیابانز‌ایی در ایران
 • نتایج کالیبراسیون معیارها و  شاخصهای ارزیابی بیابانزایی شرق اصفهان
 • شاخص های اقلیم
 • معيار زمين شناسي و ژئومورفولوژي
 • شاخص های خاک
 • شاخصهای پوشش گیاهی
 • شاخصهای کشاورزی
 • شاخصهای آب
 • شاخصهای فرسایش بادی
 • شاخصهای اقتصادی – اجتماعی
 • شاخصهای توسعه شهری - صنعتی
 • تعیین امتیاز نهایی
 • جدول نهایی ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی
 • نمونه هاي از بكارگيري روش مدالوس در ايران

 

تعداد اسلاید:  225

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 107 مگابایت