مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 5 بهمن 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پاورپوینت بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي

ساختمانهاي مصالح بنايي در ايران نسبتاً كوتاه ميباشند و تعداد طبقات به ندرت از سه طبقه تجاوز ميكند. براي بهسازي اين نوع ساختمانها از روش ساده بهسازي كه براي ساختمان‌‌هاي كوتاه و منظم مناسب ميباشد استفاده ميشود. هدف اصلي در اين روش حفظ ايستايي ساختمان و تامين ايمني جاني در برابر زلزله ميباشد. در اين روش ابتدا ساختمان به لحاظ آسيبپذيري در برابر زلزله مورد ارزيابي قرار گرفته و نواقص آن مشخص ميشود. سپس اين نواقص با راهكارهاي پيشنهاري بهسازي برطرف ميشوند

تجربههای گذشته نشان میدهد که بیشتر ساختمانهای بنايي آسیب پذیری زیاد در مقابل زلزله داشته‌اند. وجود ضعفهای سازهای بسیار در اینگونه ساختمانها به‌علت:

 • عدم توجه به مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای آنها
 • عدم توجه كافي به ضوابط فني ساخت و ساز
 • عدم نظارت صحيح
 • عدم کنترل کیفیت مصالح

معیارهای عمومی بهسازی سازه

 • قيمت اوليه ساختمان و قيمت طرح ترميم يا تقويت
 • قابليت دوام اعضاي جديد و قديم
 • فراهم بودن تجهيزات، امكانات و نيروي كار
 • امكان كنترل كيفيت
 • پر يا خالي از سكنه بودن ساختمان
 • مدت زمان انجام كار ترميم يا تقويت
 • زيبايي طرح
 • حفظ هويت معماري، براي ساختمانهاي باستاني

معیارهای عمومی بهسازی سازه

 • براي ساختمانهاي بسيار نامنظم، بايد تا حد امكان به يك منظمي در رفتار سازه رسيد
 • تا حد امكان بخشي از سازه را كه پتانسيل رفتار غيرارتجاعي دارد، در كل سازه توزيع كرد
 • بعد از تقويت بايد تمامي موارد آييننامهاي مگر در موارد محدودي كه اجازه داده ميشود، رعايت گردد
 • در نواحي بحراني، تا حد امكان بايد انعطافپذيري را بصورت موضعي بالا برد
 • يك حداقل افزايش سختي موضعي را در قسمتهاي مختلف سازه بوجود آورد

در این بخش پاورپوینت  بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فایل حاضر شامل مباحث زیر می باشد:

 • كليات
 • انواع ساختمانهاي مصالح بنايي
 • محدوده كاربرد
 • مراحل روش بهسازي
 • گردآوری اطلاعات اولیه
 • بازرسی وضعیت موجود
 • ارزيابي آسيبپذيري ساختمان‌هاي بنايي
 • بهسازی
 • نواقص متداول در  ساختمانهاي مصالح بنايي سنتي
 • مصالح
 • سيستم سازهاي ساختمان
 • ارائه راهكارهاي بهسازي ديوارهاي بنايي
 • معيارهاي حاكم بر بهسازي سازه
 • معيارهاي عمومي
 • معيارهاي فني
 • شيوههاي كلي تقويت
 • اهداف مقاومسازي
 • افزايش كيفيت مصالح بنايي
 • اصلاح واحدهای بنایی
 • بهسازي سيستم سازهاي ساختمان
 • كامل نمودن مسير بار
 • افزودن مقاومت برشي ساختمان
 • افزايش انسجام ساختمان با كلافبندي
 • رفع نامنظمي در پلان
 • رفع نامنظمي در ارتفاع
 • تقويت پي
 • تقويت در برابر ساختمانهاي مجاور

 

تعداد اسلاید: 144 (شامل دو فایل پاور پوینت)  

فرمت فایل: ppt

فرمت بسته: zip

حجم فایل: 23.7 مگابایت