کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 26 خرداد 1403
26 دی 1398
2880 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 پنجمین فراخوان راه اندازی دفاتر توسعه محلی در تهران

دفاتر توسعه محله ای بر استناد بند1 ماده 42 فصل هشتم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع در اجرای طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از سوی شهرداری تهران راه اندازی شده اند این دفاتر از سال 1386  با رویکردهای متفاوت در محدوده شهر تهران راه اندازی شده، با توجه به وضعیت محلات، برنامه ریزی ها و رویکردهای متفاوت و ماموریت های جدید، سیر تحول وتکاملی را طی کردند و از "دفاتر تسهیلگری" به "دفاتر خدمات نوسازی" و در حال حاضر به "دفاتر توسعه ای محلی" تغییر عنوان و فعالیت داده اند. در همین راستا رویکرد سازمان نوسازی شهرداری تهران از نوسازی کالبدی به توسعه محور محور تغییر کرد. سازمان نوسازی شهر تهران با اتکا به تجارب گذشته، ظرفیت ایجاد شده توسط "آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1388" و "دستورالمعل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ظوابط ناظر بر دفاتر محدوده ها و محلات بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 1390"، برنامه ملی بازآفرینی 1396 و با بهره گیری از کلیه ظرفیت های قانونی و نهادی، نسبت به برگزاری فراخوان همکاری شرکت های واجد صلاحیت در این حوزه برای راه اندازی دفاتر موصوف اقدام می نماید و از کلیه شرکت های حائز شرایط عمومی راه اندازی دفاتر توسعه محله ای دعوت می کند در فراخوان مذکور شرکت نمایند.          

(0.00)

پنجمین فراخوان راه اندازی دفاتر توسعه محلی در تهران

پنجمین فراخوان راه اندازی دفاتر توسعه محلی در تهران

دفاتر توسعه محله ای بر استناد بند1 ماده 42 فصل هشتم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع در اجرای طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از سوی شهرداری تهران راه اندازی شده اند این دفاتر از سال 1386  با رویکردهای متفاوت در محدوده شهر تهران راه اندازی شده، با توجه به وضعیت محلات، برنامه ریزی ها و رویکردهای متفاوت و ماموریت های جدید، سیر تحول وتکاملی را طی کردند و از "دفاتر تسهیلگری" به "دفاتر خدمات نوسازی" و در حال حاضر به "دفاتر توسعه ای محلی" تغییر عنوان و فعالیت داده اند. در همین راستا رویکرد سازمان نوسازی شهرداری تهران از نوسازی کالبدی به توسعه محور محور تغییر کرد.

سازمان نوسازی شهر تهران با اتکا به تجارب گذشته، ظرفیت ایجاد شده توسط "آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1388" و "دستورالمعل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ظوابط ناظر بر دفاتر محدوده ها و محلات بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 1390"، برنامه ملی بازآفرینی 1396 و با بهره گیری از کلیه ظرفیت های قانونی و نهادی، نسبت به برگزاری فراخوان همکاری شرکت های واجد صلاحیت در این حوزه برای راه اندازی دفاتر موصوف اقدام می نماید و از کلیه شرکت های حائز شرایط عمومی راه اندازی دفاتر توسعه محله ای دعوت می کند در فراخوان مذکور شرکت نمایند.