کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
4 بهمن 1398
2233 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 نشست تخصصی «آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی»

متخصصان حوزه جغرافیا و مسئولان شهری معتقدند در تهران با انباشتی از داده های اطلاعات مکانی مواجهیم که به علت نبود سیستم تحلیل و ارزیابی نمی توانیم بهره برداری لازم از آنها را داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران عصر دوشنبه-30 دی- در نشست تخصصی «آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی» بر ضرورت تحلیل اطلاعات مکانی در تهران تاکید کرد و گفت: باید به سویی برویم که انبوه اطلاعات موجود را به دانش تبدیل کنیم تا تصمیم سازان و تصمیم گیران بهره مندی لازم را از آنها داشته باشند. سالاری افزونی داده ها را نه تنها فرصت بلکه تهدید ارزیابی کرد و گفت: طرح تفصیلی یک از مرجع ترین سامانه های داده مکانی است ولی متاسفانه به علت عدم وجود سیستم تحلیلی مناسب هیچ گونه هشداری نسبت به بارگذاری بیشتر در مناطق را اعلام نمی کند. وی مهمترین استراتژی کنونی مدیریت شهری را استفاده بهینه از داده های موجود دانست و تصریح کرد: متاسفانه در شهرداری تهران با فقدان تحلیل گر مواجهیم. این وظیفه تحلیل گران است که مسیر را برای تصمیم گیران و تصمیم سازان شفاف کنند و اگر ندیریت شهری مسیری را اشتباه می رود جلوی آنها را بگیرد چه بسا اگر در زمان دکتر قالبیاف هم چنین تحلیل گران از آینده فعالیت های عمرانی به ایشان می گفتند و افقی درستی را پیش بینی می کردند برخی از فعالیت ها انجام نمی گرفت. محمدرضا فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری با اشاره به ویژگی های شهرهوشمند گفت: مدل سازی های در شهرداری تهران با رویکرد تحلیل کمی مبتنی بر مکان مانند شبیه سازی های ترافیکی انجام شده است. فرجود از مدل سازی سه بعدی شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی خبر داد و گفت: در این مدل سازی سامانه پشتیبان طوری طراحی شده است که امکان تشخیص احتمال ساخت و ساز در آینده را دارد. وی همچنین از بسترسازی آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی شهرداری تهران خبر داد و افزود:  اپلیکیشن هایی مانند رایا، دوچرخه و سامانه نام گذاری معابر و اماکن در همین راستا راه اندازی شده اند. به گفته ی وی فاصله زیاد تحقیقات آکادمیک و نیاز اجرایی، پیچیدگی مسائل شهری و امکان خطای زیاد در نتایج پیش بینی ها و تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصای بر پیش بینی ها از جمله چالش های عرصه آینده پژوهی مبتنی بر داده های مکانی در شهرداری تهران است. در ادامه این جلسه نجمه نیسانی سامامی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران پاورپوینتی درباره اینترنت اشیاء و ترکیب آن با GIS برای داشتن شهری هوشمند ارائه کرد. در ادامه این جلسه محمدرضاجلوخانی نیارکی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران از خالی بودن GIS شهروند محور در کشور خبر داد و گفت: باید به فکر طراحی استانداردهای مکان مبنایی باشم که امکان تعامل شهروندان را فراهم کند؛ چرا که شهروندان می توانند بهرتین سنسورهای هوشمندی باشند که نه هزینه جا به جایی با گذشت زمان را دارند و نه هزینه محدودیت در شناسایی دارند. وی همچنین بر ضرورت راه اندازی سامانه مدیریت بحران شهروند محور در تهران تاکید و خاطرنشان کرد: شهروندان باید با ابزارهای GIS آشنا شوند و از این طریق فاصله شهر و شهروندان کاهش و اعتماد شهروندان افزایش یابد. آرا تومانیان، عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران سخنران بعدی بود که از نقطه انفجار سنسورها در جهان خبر داد و گفت: داده های مکانی در سراسر دنیا به شدت افزایش یافته در عین حالی که دید کامل و حقیقی را نمی تواند به شهروندان و تصمیم سازان و تصمیم گیران بدهد. تومانیان با تاکید بر تحقق مدیریت واحد شهری و تاثیر آن درافزایش کارایی SDI گفت: تهران نیازمند زیرساخت دانش مکانی به عنوان ترکیبی از SDI و داده یابی مکانی است تا بتواند چارچوب های تعامل پذیر بین سازمان ها را به اشتراک گذارند. در ابتدای این نشست نیز مصطفی بیگی، دبیر پنل و مدیر مطالعات توسعه شهری و توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات، ضمن تشریح برنامه و هدف از اجزای این نشست تخصصی به اهمیت آینده پژوهی به عنوان یک پارادیم مغفول مانده در برنامه ریزی توسعه شهری اشاره کرد و با توجه به اهمیت داده های مکانی، به عنوان متغییرهای کمی در تحقق آرمان شهر هوشمند ، این پنل را گامی در جهت فرهنگ سازی و پذیرش پروژه ی"تهران هوشمند" در سطوح مدیریتی و کارشناسی شهرداری و در جهت نزدیک سازی دانشگاه به عنوان عرصه ی علمی با شهرداری به عنوان عرصه ی عمل و در نهایت اجرای علمی تر این تکلیف شهرداری تهران مطابق برنامه ی 5 ساله سوم  توسعه ی شهری دانست.

(0.00)

نشست تخصصی «آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی»

نشست تخصصی «آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی»

متخصصان حوزه جغرافیا و مسئولان شهری معتقدند در تهران با انباشتی از داده های اطلاعات مکانی مواجهیم که به علت نبود سیستم تحلیل و ارزیابی نمی توانیم بهره برداری لازم از آنها را داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران عصر دوشنبه-30 دی- در نشست تخصصی «آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی» بر ضرورت تحلیل اطلاعات مکانی در تهران تاکید کرد و گفت: باید به سویی برویم که انبوه اطلاعات موجود را به دانش تبدیل کنیم تا تصمیم سازان و تصمیم گیران بهره مندی لازم را از آنها داشته باشند.

سالاری افزونی داده ها را نه تنها فرصت بلکه تهدید ارزیابی کرد و گفت: طرح تفصیلی یک از مرجع ترین سامانه های داده مکانی است ولی متاسفانه به علت عدم وجود سیستم تحلیلی مناسب هیچ گونه هشداری نسبت به بارگذاری بیشتر در مناطق را اعلام نمی کند.

وی مهمترین استراتژی کنونی مدیریت شهری را استفاده بهینه از داده های موجود دانست و تصریح کرد: متاسفانه در شهرداری تهران با فقدان تحلیل گر مواجهیم. این وظیفه تحلیل گران است که مسیر را برای تصمیم گیران و تصمیم سازان شفاف کنند و اگر ندیریت شهری مسیری را اشتباه می رود جلوی آنها را بگیرد چه بسا اگر در زمان دکتر قالبیاف هم چنین تحلیل گران از آینده فعالیت های عمرانی به ایشان می گفتند و افقی درستی را پیش بینی می کردند برخی از فعالیت ها انجام نمی گرفت.

محمدرضا فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری با اشاره به ویژگی های شهرهوشمند گفت: مدل سازی های در شهرداری تهران با رویکرد تحلیل کمی مبتنی بر مکان مانند شبیه سازی های ترافیکی انجام شده است.

فرجود از مدل سازی سه بعدی شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی خبر داد و گفت: در این مدل سازی سامانه پشتیبان طوری طراحی شده است که امکان تشخیص احتمال ساخت و ساز در آینده را دارد.

وی همچنین از بسترسازی آینده پژوهی بر اساس داده های مکانی شهرداری تهران خبر داد و افزود:  اپلیکیشن هایی مانند رایا، دوچرخه و سامانه نام گذاری معابر و اماکن در همین راستا راه اندازی شده اند.

به گفته ی وی فاصله زیاد تحقیقات آکادمیک و نیاز اجرایی، پیچیدگی مسائل شهری و امکان خطای زیاد در نتایج پیش بینی ها و تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصای بر پیش بینی ها از جمله چالش های عرصه آینده پژوهی مبتنی بر داده های مکانی در شهرداری تهران است.

در ادامه این جلسه نجمه نیسانی سامامی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران پاورپوینتی درباره اینترنت اشیاء و ترکیب آن با GIS برای داشتن شهری هوشمند ارائه کرد.

در ادامه این جلسه محمدرضاجلوخانی نیارکی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران از خالی بودن GIS شهروند محور در کشور خبر داد و گفت: باید به فکر طراحی استانداردهای مکان مبنایی باشم که امکان تعامل شهروندان را فراهم کند؛ چرا که شهروندان می توانند بهرتین سنسورهای هوشمندی باشند که نه هزینه جا به جایی با گذشت زمان را دارند و نه هزینه محدودیت در شناسایی دارند.

وی همچنین بر ضرورت راه اندازی سامانه مدیریت بحران شهروند محور در تهران تاکید و خاطرنشان کرد: شهروندان باید با ابزارهای GIS آشنا شوند و از این طریق فاصله شهر و شهروندان کاهش و اعتماد شهروندان افزایش یابد.

آرا تومانیان، عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران سخنران بعدی بود که از نقطه انفجار سنسورها در جهان خبر داد و گفت: داده های مکانی در سراسر دنیا به شدت افزایش یافته در عین حالی که دید کامل و حقیقی را نمی تواند به شهروندان و تصمیم سازان و تصمیم گیران بدهد.

تومانیان با تاکید بر تحقق مدیریت واحد شهری و تاثیر آن درافزایش کارایی SDI گفت: تهران نیازمند زیرساخت دانش مکانی به عنوان ترکیبی از SDI و داده یابی مکانی است تا بتواند چارچوب های تعامل پذیر بین سازمان ها را به اشتراک گذارند.

در ابتدای این نشست نیز

مصطفی بیگی، دبیر پنل و مدیر مطالعات توسعه شهری و توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات، ضمن تشریح برنامه و هدف از اجزای این نشست تخصصی به اهمیت آینده پژوهی به عنوان یک پارادیم مغفول مانده در برنامه ریزی توسعه شهری اشاره کرد و با توجه به اهمیت داده های مکانی، به عنوان متغییرهای کمی در تحقق آرمان شهر هوشمند ، این پنل را گامی در جهت فرهنگ سازی و پذیرش پروژه ی"تهران هوشمند" در سطوح مدیریتی و کارشناسی شهرداری و در جهت نزدیک سازی دانشگاه به عنوان عرصه ی علمی با شهرداری به عنوان عرصه ی عمل و در نهایت اجرای علمی تر این تکلیف شهرداری تهران مطابق برنامه ی 5 ساله سوم  توسعه ی شهری دانست.