مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 7 آذر 1402
دسته بندی سخنرانی
1 فروردین 1399
3018 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟  

(0.00)

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟