مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
دسته بندی فلسفه و شهر
9 دی 1398
2204 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5 سخنرانی داوری اردکانی با موضوع فلسفه و آینده نگری

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در مطالعات و برنامه ریزی های شهری منطقه ای مورد توجه بوده است، آینده پژوهی و آینده نگاری شهری بوده است. پژوهشگران و برنامه ریزان شهری-منطقه ای می توانند با توجه به بنیان های فلسفی و نظری این مفاهیم به درک روشنی از این مفاهیم نائل گردند. سخنرانی استاد داوری اردکانی در همین راستا می تواند روزنه ای برای ورود به بنیان های عمیق فلسفی و نظری این مفاهیم باشد.  

(5.00)

سخنرانی داوری اردکانی با موضوع فلسفه و آینده نگری

سخنرانی داوری اردکانی با موضوع فلسفه و آینده نگری

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در مطالعات و برنامه ریزی های شهری منطقه ای مورد توجه بوده است، آینده پژوهی و آینده نگاری شهری بوده است. پژوهشگران و برنامه ریزان شهری-منطقه ای می توانند با توجه به بنیان های فلسفی و نظری این مفاهیم به درک روشنی از این مفاهیم نائل گردند. سخنرانی استاد داوری اردکانی در همین راستا می تواند روزنه ای برای ورود به بنیان های عمیق فلسفی و نظری این مفاهیم باشد.