کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 8 خرداد 1403
دسته بندی تحلیلی
3 بهمن 1398
2478 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی)

شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده هر چهار سال یک‌بار ارزیابی جامعی را پيرامون نيروها و گزینه‌های شکل‌دهنده جهان در 20 سال پيش رو انجام می‌دهد. در این مجموعه گزارش‌ها فرض‌ها، انتظارات و ابهامات راجع به آینده بازبينی می‌شود. ششمين گزارش از این مجموعه با نام "روندهای جهانی: پارادوکس پيشرفت" در ژانویه 2017 در منتشرشده است. در این گزارش از پایان یافتن سلطه ایالات‌متحده و نظم بین‌المللی کنونی سخن به ميان می‌آید که به علت اختلاف کشورها در مورد نقش حكمرانی در اقتصاد، محیط‌زیست، دین، امنيت و حقوق اشخاص بروز پيدا می‌کند. همچنين سه سناریو برای واکنش‌های مختلف در آینده دور به نوسانات کوتاه‌مدت در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود: جزیره‌ها، مدارها و اجتماعات. سناریوی «جزیره‌ها» بر چالش‌های دولت‌ها در تأمين نيازهای جوامع و احتمال اتخاذ سیاست‌های حمایتی تأکيد دارد. سناریوی «مدارها» آینده تنش‌هایی را بررسی می‌کند که درنتيجه رقابت ميان قدرت‌های اصلی برای افزایش حوزه تأثير و حفظ پایداری داخلی ایجاد می‌شوند. این سناریو به بررسی این موضوع می‌پردازد که روندهای ملی‌گرایی نوظهور، الگوهای متغيرِ نزاع، فناوری‌های نوین و کاهش همکاری‌های بین‌المللی ممكن است به افزایش خطر جنگ ميان کشورها منجر شود. سناریوی «اجتماعات» نشان می‌دهد چگونه رشد انتظارات عمومی و تضعيف ظرفيت حکومت‌های ملی، فضا را برای دولت‌های محلی و فعالان خصوصی باز می‌کند که تعریف‌های سنتی حكمرانی را به چالش خواهد کشيد. در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده، همچنين به روندهایی اشاره می‌شود که چهره جهان را تغيير خواهند داد. ازجمله پير شدن کشورهای ثروتمند، جابجایی اقتصاد جهانی، پيشرفت فناوری، سخت‌تر شدن حكمرانی، تغيير ماهيت جنگ و نزاع، تغيير اقليم. شایان‌ذکر است که در بخش‌های گوناگون گزارش مذکور از ایران در کنار برزیل، چين، هند، اندونزی، مكزیک و ترکيه به‌عنوان کشوری یاد می‌شود که به سبب پيشرفت اقتصادی به دنبال قدرت و نفوذ بيشتر است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این گزارش آمده است.               دانلود کامل گزارش

(0.00)

روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی)

روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی)

شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده هر چهار سال یک‌بار ارزیابی جامعی را پيرامون نيروها و گزینه‌های شکل‌دهنده جهان در 20 سال پيش رو انجام می‌دهد. در این مجموعه گزارش‌ها فرض‌ها، انتظارات و ابهامات راجع به آینده بازبينی می‌شود. ششمين گزارش از این مجموعه با نام "روندهای جهانی: پارادوکس پيشرفت" در ژانویه 2017 در منتشرشده است. در این گزارش از پایان یافتن سلطه ایالات‌متحده و نظم بین‌المللی کنونی سخن به ميان می‌آید که به علت اختلاف کشورها در مورد نقش حكمرانی در اقتصاد، محیط‌زیست، دین، امنيت و حقوق اشخاص بروز پيدا می‌کند. همچنين سه سناریو برای واکنش‌های مختلف در آینده دور به نوسانات کوتاه‌مدت در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود: جزیره‌ها، مدارها و اجتماعات. سناریوی «جزیره‌ها» بر چالش‌های دولت‌ها در تأمين نيازهای جوامع و احتمال اتخاذ سیاست‌های حمایتی تأکيد دارد. سناریوی «مدارها» آینده تنش‌هایی را بررسی می‌کند که درنتيجه رقابت ميان قدرت‌های اصلی برای افزایش حوزه تأثير و حفظ پایداری داخلی ایجاد می‌شوند. این سناریو به بررسی این موضوع می‌پردازد که روندهای ملی‌گرایی نوظهور، الگوهای متغيرِ نزاع، فناوری‌های نوین و کاهش همکاری‌های بین‌المللی ممكن است به افزایش خطر جنگ ميان کشورها منجر شود. سناریوی «اجتماعات» نشان می‌دهد چگونه رشد انتظارات عمومی و تضعيف ظرفيت حکومت‌های ملی، فضا را برای دولت‌های محلی و فعالان خصوصی باز می‌کند که تعریف‌های سنتی حكمرانی را به چالش خواهد کشيد. در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده، همچنين به روندهایی اشاره می‌شود که چهره جهان را تغيير خواهند داد. ازجمله پير شدن کشورهای ثروتمند، جابجایی اقتصاد جهانی، پيشرفت فناوری، سخت‌تر شدن حكمرانی، تغيير ماهيت جنگ و نزاع، تغيير اقليم. شایان‌ذکر است که در بخش‌های گوناگون گزارش مذکور از ایران در کنار برزیل، چين، هند، اندونزی، مكزیک و ترکيه به‌عنوان کشوری یاد می‌شود که به سبب پيشرفت اقتصادی به دنبال قدرت و نفوذ بيشتر است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این گزارش آمده است.

 

            دانلود کامل گزارش