مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 4 خرداد 1403
دسته بندی اخبار
12 دی 1398
2149 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 تهران به روایت شفافیت؛ مسابقه تحلیل داده های سامانه شفافیت شهرداری تهران

شفافیت، کلید اعتماد متقابل میان شهروندان و مدیریت شهری و ابزار تحقق حکمرانی شایسته شهری است. شهرداری تهران با راه‌اندازی وب‌‌سایت شفاف و انتشار اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری، اطلاعات مدیران و کارکنان، اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه تخریب و نوسازی، گزارش کامل پژوهش‌های شهرداری و ... حرکت در مسیر شفافیت‌بخشی به عملکرد خود را آغاز کرده است. اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم از راه‌اندازی سامانه شفافیت زمان مناسبی است تا اطلاعات منتشرشده بر روی این وب‌سایت، از سوی پژوهشگران داده و علاقه‌مندان به مسائل شهری مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. به همین منظور، شهرداری تهران اقدام به برگزاری مسابقه تحلیل داده با محوریت داده‌های منتشرشده روی وب‌سایت شفاف نموده است تا ضمن جلب مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری و کمک به تکمیل چرخه شفافیت، ظرفیت داده‌های شفاف و نقاط قوت و ضعف آن برای انجام تحلیل‌های داده‌محور نیز شناسایی شده و زمینه ارتقای کمی و کیفی داده‌های منتشرشده فراهم شود.        مسابقه تحلیل داده های سامانه شفافیت شهرداری تهران

(0.00)

تهران به روایت شفافیت؛ مسابقه تحلیل داده های سامانه شفافیت شهرداری تهران

تهران به روایت شفافیت؛ مسابقه تحلیل داده های سامانه شفافیت شهرداری تهران

شفافیت، کلید اعتماد متقابل میان شهروندان و مدیریت شهری و ابزار تحقق حکمرانی شایسته شهری است.
شهرداری تهران با راه‌اندازی وب‌‌سایت شفاف و انتشار اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری، اطلاعات مدیران و کارکنان، اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه تخریب و نوسازی، گزارش کامل پژوهش‌های شهرداری و ... حرکت در مسیر شفافیت‌بخشی به عملکرد خود را آغاز کرده است.
اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم از راه‌اندازی سامانه شفافیت زمان مناسبی است تا اطلاعات منتشرشده بر روی این وب‌سایت، از سوی پژوهشگران داده و علاقه‌مندان به مسائل شهری مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. به همین منظور، شهرداری تهران اقدام به برگزاری مسابقه تحلیل داده با محوریت داده‌های منتشرشده روی وب‌سایت شفاف نموده است تا ضمن جلب مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری و کمک به تکمیل چرخه شفافیت، ظرفیت داده‌های شفاف و نقاط قوت و ضعف آن برای انجام تحلیل‌های داده‌محور نیز شناسایی شده و زمینه ارتقای کمی و کیفی داده‌های منتشرشده فراهم شود.

       مسابقه تحلیل داده های سامانه شفافیت شهرداری تهران

موارد مشابه :