مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 29 فروردین 1403
دسته بندی اخبار
19 دی 1398
2122 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 برگزاری دهمین مجمع جهانی شهری (WFU 10)

مجمع جهانی شهری (World Urban Froum) یک مجمع فنی غیر قانون گذار است که از سال ۲۰۰۲ به وسیله برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ایجاد گردید.  مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه 246/69، مجمع جهانی شهری را به عنوان مهم‌ترین صحنه جهانی براي تعامل میان سیاست گذاران، دولتمردان، رهبران نهادهاي غیر دولتی و متخصصان در زمینه توسعه پایدار شهري و اسکان بشر معرفی کرد. دهمین اجلاس مجمع جهانی شهری در سال 2020 ابوظبی امارات برگزار می گردد.      آشنایی با تاریخچه مجمع جهانی شهری  ثبت نام در دهمین اجلاس مجمع جهانی شهرها چهار دلیل متقاعد کننده برای شرکت در این اجلاس

(0.00)

برگزاری دهمین مجمع جهانی شهری (WFU 10)

برگزاری دهمین مجمع جهانی شهری (WFU 10)

مجمع جهانی شهری (World Urban Froum) یک مجمع فنی غیر قانون گذار است که از سال ۲۰۰۲ به وسیله برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ایجاد گردید. 

مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه 246/69، مجمع جهانی شهری را به عنوان مهم‌ترین صحنه جهانی براي تعامل میان سیاست گذاران، دولتمردان، رهبران نهادهاي غیر دولتی و متخصصان در زمینه توسعه پایدار شهري و اسکان بشر معرفی کرد.

دهمین اجلاس مجمع جهانی شهری در سال 2020 ابوظبی امارات برگزار می گردد. 

    آشنایی با تاریخچه مجمع جهانی شهری 

ثبت نام در دهمین اجلاس مجمع جهانی شهرها

چهار دلیل متقاعد کننده برای شرکت در این اجلاس

موارد مشابه :