کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 8 خرداد 1403
دسته بندی اخبار
12 دی 1398
2076 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش مسکن و شهرسازی

 تبصره‌های «5» و «8» لايحه بودجه سال 1399 مرتبط با بخش مسكن و عمران شهری است. در تبصره «۵» ماده‌واحده لايحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالي اسلامي با اولويت هزينه كرد منابع حاصل از آن در بازآفريني شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتي واگذارشده است درحالی‌که در قانون بودجه سال 1398 اين اوراق به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذارشده بود. در تبصره «8»ماده لايحه بودجه سال ،1399هزينه كرد اعتبارات حاصل از بند «ب» اين تبصره به‌جای احداث واحدهای مسكوني اجتماعي و حمايتي به طرح اقدام ملي تأمين مسكن اختصاص داده‌شده است. البته عمليات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهای مسكن مهر، طرح‌های بازآفريني شهری و احيای بافت‌های فرسوده كماكان جزو ساير محله‌ای هزينه كرد منابع حاصل از اين بند همانند قانون بودجه سال گذشته هستند. با اين تغيير، عملاً اعتبار مسكن حمايتي كه برای سه دهك پايين درآمدی جامعه حياتي و موردنیاز است از اين محل حذف و به برنامه‌های اقدامات حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) اكتفا شده است. هرچند در سال‌های گذشته نيز مسكن اجتماعي و حمايتي عملكردی نداشته است و اين در حالي است كه طرح اقدام ملي مسكن دولت نيز اين سه دهك را پوشش نمی‌دهد و نگراني در مورد مسكن حمايتي و اجتماعي تشديد نمی‌شود كه عمدتاً به‌صورت استيجاری است. در تبصره «14» ماده‌واحده لايحه بودجه سال ،1399 پتانسيل جديدی در حوزه مسكن از اعتباری برابر با صد و دو هزار ميليارد ريال به توليد و اشتغال (بند «الف» تبصره «18») حمل‌ونقل ريلي، مسكن و نهاده‌های كشاورزی در نظر گرفته‌شده كه هرچند سرجمع اعتباری قابل‌ملاحظه است، بااین‌وجود محل هزينه كرد آن به‌طور شفاف تبيين نشده و سهم بخش مسكن تدقيق نشده است.                 دانلود گزارش کامل بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش مسکن و شهرسازی

(0.00)

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش مسکن و شهرسازی

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش مسکن و شهرسازی

 تبصره‌های «5» و «8» لايحه بودجه سال 1399 مرتبط با بخش مسكن و عمران شهری است. در تبصره «۵» ماده‌واحده لايحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالي اسلامي با اولويت هزينه كرد منابع حاصل از آن در بازآفريني شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتي واگذارشده است درحالی‌که در قانون بودجه سال 1398 اين اوراق به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذارشده بود.
در تبصره «8»ماده لايحه بودجه سال ،1399هزينه كرد اعتبارات حاصل از بند «ب» اين تبصره به‌جای احداث واحدهای مسكوني اجتماعي و حمايتي به طرح اقدام ملي تأمين مسكن اختصاص داده‌شده است. البته عمليات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهای مسكن مهر، طرح‌های بازآفريني شهری و احيای بافت‌های فرسوده كماكان جزو ساير محله‌ای هزينه كرد منابع حاصل از اين بند همانند قانون بودجه سال گذشته هستند. با اين تغيير، عملاً اعتبار مسكن حمايتي كه برای سه دهك پايين درآمدی جامعه حياتي و موردنیاز است از اين محل حذف و به برنامه‌های اقدامات حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) اكتفا شده است. هرچند در سال‌های گذشته نيز مسكن اجتماعي و حمايتي عملكردی نداشته است و اين در حالي است كه طرح اقدام ملي مسكن دولت نيز اين سه دهك را پوشش نمی‌دهد و نگراني در مورد مسكن حمايتي و اجتماعي تشديد نمی‌شود كه عمدتاً به‌صورت استيجاری است.

در تبصره «14» ماده‌واحده لايحه بودجه سال ،1399 پتانسيل جديدی در حوزه مسكن از اعتباری برابر با صد و دو هزار ميليارد ريال به توليد و اشتغال (بند «الف» تبصره «18») حمل‌ونقل ريلي، مسكن و نهاده‌های كشاورزی در نظر گرفته‌شده كه هرچند سرجمع اعتباری قابل‌ملاحظه است، بااین‌وجود محل هزينه كرد آن به‌طور شفاف تبيين نشده و سهم بخش مسكن تدقيق نشده است. 

               دانلود گزارش کامل بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش مسکن و شهرسازی