مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
دسته بندی اخبار
16 دی 1398
1972 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 انتشار دومین نمایه مهاجرتی ایران در حوزه های دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی)

نمایه مهاجرتی ایران چکیده ای از آخرین وضعیت شاخص های کلیدی مهاجرت های بین المللی ایران در قیاس با تراز جهان در حوزه های مختلف جابجایی دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی) است. در تهیه نمایه مهــاجرتی ایران از بروزتریـــن گزارشات و مراجع آماری داخلی و بین المللی در دستـــرس اعم از Open Doors 2019،World Migration Report 2019، Migration Outlook 2019 استفاده شده است.          دانلود فایل نمایه مهاجرتی ایران (تهیه شده توسط رصدخانه مهاجرت ایران)

(0.00)

انتشار دومین نمایه مهاجرتی ایران در حوزه های دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی)

انتشار دومین نمایه مهاجرتی ایران در حوزه های  دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی)

نمایه مهاجرتی ایران چکیده ای از آخرین وضعیت شاخص های کلیدی مهاجرت های بین المللی ایران در قیاس با تراز جهان در حوزه های مختلف جابجایی دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی) است.

در تهیه نمایه مهــاجرتی ایران از بروزتریـــن گزارشات و مراجع آماری داخلی و بین المللی در دستـــرس اعم از Open Doors 2019،World Migration Report 2019، Migration Outlook 2019 استفاده شده است.

         دانلود فایل نمایه مهاجرتی ایران (تهیه شده توسط رصدخانه مهاجرت ایران)

موارد مشابه :