مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 7 آذر 1399
دسته بندی فلسفه و شهر
18 دی 1398
607 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 سخنرانی چیستی و فلسفه علوم انسانی

سخنرانی چیستی و فلسفه علوم انسانی (دکتر حمید طالب زاده) اگر ما بخواهیم تحولی در علوم اجتماعی ایجاد کنیم باید به آن مولفه های اصلی که در علوم انسانی قدیم و علوم انسانی مدرن وجود دارد توجه کنیم. یعنی  باید متوجه باشیم که چه نوع مولفه هایی علوم انسانی را شکل می دهد و ما باید با توجه به آنها تحول ایجاد کنیم.  

(0.00)

سخنرانی چیستی و فلسفه علوم انسانی

سخنرانی چیستی و فلسفه علوم انسانی

سخنرانی چیستی و فلسفه علوم انسانی (دکتر حمید طالب زاده)

اگر ما بخواهیم تحولی در علوم اجتماعی ایجاد کنیم باید به آن مولفه های اصلی که در علوم انسانی قدیم و علوم انسانی مدرن وجود دارد توجه کنیم. یعنی  باید متوجه باشیم که چه نوع مولفه هایی علوم انسانی را شکل می دهد و ما باید با توجه به آنها تحول ایجاد کنیم.